onsdag, april 27, 2016

Sopa inte brottsmisstankar om gode män under mattan

Senaste dagarna har SVT Nyheter granskat kommunernas gode män. Granskningen har begärt ut samtliga tillsynsrapporter från länsstyrelserna under åren 2012-2015. Totalt handlar det om svindlande 26 miljoner kronor som har stulits och förskingrats. Enbart i ett fall ska överförmyndaren ha gjort en polisanmälan. I SVT's granskning har det också framkommit att SKL anser att kommuner inte är skyldiga att göra polisanmälan om upptäckt oegentligheter. Det är fullständigt oacceptabelt
Personer som får gode män utsedda tillhör samhällets mest utsatta. De förmår inte utan andras hjälp förfoga över sin egendom eller sin rätt. Det kan handla om barn utan föräldrar, personer med funktionsnedsättning och om sköra, kanske dementa äldre som står ensamma kvar i livet. 
Blotta vetskapen om att misstänkt förskingring inte blir polissak riskerar att locka oärliga personer att bli gode män. Vi ska inte sopa brottsmisstankar under mattan i ambitionen att inte såra eller skrämma. Vi ska stå upp för de svagas rätt att inte bli utsatta för brott. Det skriver jag idag tillsammans med oppositionsborgarrådet Lotta Edholm på SVT Opinion.


Att inte anmäla skurkar riskerar dessutom att kasta en skugga över alla de gode män som gör fantastiska insatser för en annan medmänniska. Det behövs verkligen fler som är beredda att göra det.  

Liberalerna tog idag på kommunstyrelsen också initiativ till att vi får en redovisning av vilka rutiner Göteborgs överförmyndare tillämpar. Vi efterfrågar också en fördjupad granskning av både överförmyndare och revisionen

tisdag, april 26, 2016

Starta hockeygymnasium även för tjejer i Göteborg!


Sveriges största elitidrottsgymnasium ligger i Göteborg. På Katrinelundsgymnasiet finns 16 olika idrotter representerade, med över 550 idrottande eleverUtbildningen på skolan syftar till att ge eleverna en god grundutbildning och samtidigt kunna satsa på en elitkarriär inom sin idrott. 

I dag finns det 31 hockeygymnasier runt om i landet. Fyra av dessa är för tjejer. Hockeygymnasiet i Göteborg är mycket framgångsrikt och har fostrat flera världsledande spelare, några av dem var med och tog hem SM-guldet till Göteborg och Frölunda hockey i söndags! Här finns omfattande kompetens och erfarenhet som kan ligga till grund för ett ledande hockeygymnasium också för tjejer i Göteborg.

Damhockeyn växer i Sverige, därför ökar behovet att kunna kombinera en gymnasieutbildning med elitsatsning även i Göteborgsregionen.
Idrottsutbildningar måste godkännas nationellt, därför är det viktigt att dialogen med alla berörda startar snarast, för att ansöka om etablering av hockeyinriktning även för damer med start nästa höst.

I dag på utbildningsnämndens sammanträde har vi tagit initiativ till att starta dialogen 
med lokala klubbar och förbund med syftet att utreda förutsättningarna för att etablera ett hockeygymnasium för tjejer i Göteborg.

måndag, april 25, 2016

Göteborg faller i ny skolranking

I dag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin ranking, Öppna jämförelser Grundskola – 2016. Göteborgs kommunala skolor tappar flera placeringar och är nu på 231:e plats i rankingen.

Årets ranking är ytterligare en bekräftelse på att Göteborgs styre gör allt annat än rätt. Det blir allt tydligare att kommuner inte ska ha ansvaret för skolan och därför vill Liberalerna förstatliga. Den rödgröna skolpolitiken i Göteborg är ett misslyckande och nu krävs rejäla förändringar. Nu har Malmö passerat Göteborg. 


Det är uppenbart att stadsdelarna har misslyckats som skolnämnder och det är hög tid att lyfta bort skolan från SDN. Därutöver behöver vi öronmärka resurserna, stärka rektorerna, lyfta lärarna och skapa arbetsro i klassrummet. Göteborg borde lära av liberalt styrda Landskrona, som gjort en medveten satsning och det visar sig nu i både elevernas resultat och i SKL's ranking.

torsdag, mars 10, 2016

Stoppa planerna på höghastighetsbanor

Frågan om höghastighetsbanor mellan storstäderna utreds just nu. De 300 miljarder kronor som banorna skulle kosta kan användas betydligt smartare och till större nytta för fler människor. Vi liberaler ser en uppenbar risk att viktiga investeringar trängs undan – om planerna på höghastighetsbanor ska förverkligas. Det skriver jag i dag på DI debatt tillsammans med liberala företrädare från storstadsregionerna. 

Sverige är i stort behov både av bättre spårtrafik och av fler bostäder – men under överskådlig tid är höghastighetsbanor fel prioritering. Grundproblemet som upplevs av många resenärer och företag är att den tågtrafik som redan finns fungerar alltför dåligt. Statens första uppgift måste därför vara att säkerställa att den nuvarande tågtrafiken fungerar bättre. Höghastighetstågen tillför inget till regionaltrafiken utan kommer tvärtom tränga undan region- och pendeltåg från spåren i storstadsregionerna.

Resurserna kan användas betydligt klokare

Kostnaderna för höghastighetsbanor, över 300 miljarder utan stationer och anslutningsbanor, motsvarar 15 års ordinarie statliga investeringar i infrastruktur. Andra infrastrukturprojekt riskerar att trängas undan, i värsta fall, drabba helt andra områden som skola och vård. Därför säger Liberalerna nej till höghastighetsbanor.

torsdag, februari 25, 2016

Göteborg behöver både temporära bostäder och byggboom

Sverige och Göteborg möter nu delar av den största humanitära katastrofen i modern tid. Konflikter och krig har tvingat miljontals människor på flykt. Under 2015 sökte över 162 000 människor asyl i Sverige. Att försöka föreställa sig vad det skulle innebära om man själv hamnade i den situationen är oerhört svårt. Några försöker inte ens.

För oss i Liberalerna är det uppenbart att fler länder i Europa och fler kommuner i Sverige behöver hjälpas åt. Det gäller även Göteborg. Merparten av asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd bor i de nordöstra stadsdelarna. 

I dag tar det alldeles för lång tid från idé till inflyttningsfest, det tar cirka åtta år. Det måste till kraftfulla förändringar för att snabba upp bostadsbyggandet. En utdragen planprocess kostar såväl tid som pengar. Med den extraordinära situation vi nu har borde regeringen ge kommuner som har omfattande bostadsbrist dispens i väntan på ändrad lagstiftning. Det skulle bidra till att vi kan få igång den byggboom Göteborg behöver.

Även om Göteborg skulle få dispens från gällande planprocess för bostadsbyggande så kommer temporära bostäder att behövas, inte bara till ensamkommande och barnfamiljer utan även till studenter, andra unga vuxna, äldre och de som kommer hit för jobb men som har svårt att hitta bostäder. Arbetet med att ta fram lämpliga platser måste göras tillsammans med stadsdelarna och med göteborgarna. Det finns många goda idéer att ta tillvara.

Det skriver jag i dag tillsammans med Ann Catrine Fogelgren på GP debatt

fredag, februari 19, 2016

Har Göteborgs Stadsmuseum blivit en rödgrön megafon?


I nästa vecka arrangeras ett möte på Göteborgs Stadsmuseum med en politikerpanel på temat,
Hög exploatering och livet mellan husen. Efter decennier av brist på byggkranar i Göteborg kommer det inom några år att börja förtätas. Det är positivt och frågan är värd att diskutera.
Men så mycket diskussion kommer det nog inte att bli när tre miljöpartister och tre socialdemokrater ska samtala i ämnet. Fem är ordförande och en är vice ordförande, som i detta fall känns inklämd för att jämna ut balansen mellan rött och grönt.

Jag har inga problem med att partier bjuder in till politiska diskussioner och att samtalet äger rum i offentliga lokaler. Tvärtom. Men när Göteborgs Stadsmuseum bjuder in till en programpunkt, även om det är ett samarrangemang med Centrum för Byggnadskultur, så ska fler partier finnas representerade. I detta fall saknas nästan 67 procent av Göteborgarnas röster eller 52 av fullmäktiges 81 mandat.

Under de senaste två decennierna har Göteborg misslyckats att bygga tillräckligt med bostäder. I dag har vi en omfattande brist på bostäder som slår mot stadens tillväxt och framtid. Det är ett resultat av den förda rödgröna politiken i Göteborg.

Politiska samtal, i alla fall i demokratiska samhällen, förs bäst mellan två eller flera debattörer där man försöker övertyga åhörarna när argument med olika ståndpunkter bryts mot varandra. Allt annat är enfald.

Göteborgs Stadsmuseums samlingar, jämte en dialog medomvärlden, ska bilda grund för deras arbete. Uppenbarligen inte. Skärpning!

PS. Det är tydligen först till kvarn…

fredag, februari 12, 2016

Enligt Skolverket är förskolans barngrupper i Göteborg för stora


I dag presenterade Skolverket nya riktmärken för barngrupperna i förskolan.  För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn.

Nyligen debatterade jag situationen i förskolan i kommunfullmäktige


Under flera år har barngrupperna blivit allt större i Göteborg. Från Liberalernas sida har vi bland annat krävt att förskolan fortsätter att expandera och att ett maxtak på barngrupperna införs. Statistik från Skolverket säger att i genomsnitt är det 13 respektive 17,4 barn i grupperna. Göteborg ligger alltså betydligt högre än vad det nya riktmärket slår fast. 

Studier visar att stora barngrupper leder till att pedagogiken blir lidande och att barn som gått i stora grupper oftare får det svårare i skolan. Stora barngrupper leder också till barn tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna. Det måste bli färre barn i förskolans barngrupper. Det vinner alla på.