fredag, oktober 13, 2017

Föräldrar borde kompenseras

Förskolan har varit ett rödgrönt sorgebarn länge. Vi hade långa köer och det löste man genom att knô in barn i barngrupperna. Det ser vi effekten av nu. Staden har svårigheter att rekrytera både behörig personal och vikarier, det är höga sjuktal, en dålig arbetsmiljö och bristande förutsättningar för stadens förskolechefer. Dessutom är barngrupperna på flera förskolor och avdelningar allt för stora.  

I dagarna har media uppmärksammat faktumet att förskolor i Göteborg uppmanar föräldrarna att stanna hemma med sina barn eftersom det saknas personal. Jag säger till GP i dag att en kompensation borde betalas ut från kommunen i de fall där förskolan inte klarar sitt uppdrag. Men en kompensation löser inte förskolans problem i Göteborg. En rad reformer behöver genomföras för att ge förskolan bättre förutsättningar i vår stad.

torsdag, oktober 12, 2017

Regeringerns detaljstyrning leder till sämre välfärd

Riktade statsbidrag skapar ökad administration. Det är inte ovanligt att de omkring 65 riktade statsbidragen på skolans område på olika sätt sysselsätter ett tiotal administratörer i en medelstor kommun, resurser som annars kunnat användas till att höja kvaliteten i förskolor och skolor. 

Riktade statsbidrag orsakar problem i planering, styrning och finansiering av den kommunala verksamheten. Sveriges kommuner, landsting och regioner vill se långsiktiga förutsättningar i form av generella statsbidrag. Då kan välfärden utvecklas så att den på bästa sätt möter medborgarnas behov. Det skriver jag på DN debatt i dag tillsammans med övriga kollegor i SKL:s ledning.

onsdag, oktober 11, 2017

Det behövs ordning och studiero i stadens klassrum

De elever som drabbas hårdast av bristande studiero och otrygghet i skolan är de som kommer från hem utan studietradition. Det är de som behöver mest stöd i sin undervisning och som behöver utbildningen som mest. Göteborg utvecklas i en ohållbar riktning och det behövs krafttag för ökad studiero, trygghet och förstärkt arbete mot mobbning i skolan.

Enligt Elevenkäten 2017 som genomförs i hela Göteborgsregionen har 34 400 elever, varav 13 000 elever från Göteborg, svarat på hur de upplever skolan och om de får den hjälp och stöd de behöver. Resultaten visar på en otäck utveckling – färre känner sig trygga i skolan och lite mer än hälften upplever studiero.

Mobbningen ökar i Göteborg. Enligt en helt ny rapport från Center för skolutveckling har det skett en ökning av andelen elever som utsatts för mobbning men även en ökning av andelen elever som är med och utsätter andra för mobbning.

Liberalerna har genom åren lagt en rad förslag på åtgärder för att återupprätta arbetsro och ordningen i skolan. Merparten har avvisats av de rödgröna. Samtidigt har ordningen i klassrummet, studieron och kunskapsresultaten försämrats år efter år. Det är hög tid för ordning och studiero i stadens klassrum. Läs mer på GP debatt

fredag, september 29, 2017

En värdig och varm manifestation mot nazisternas stöveltramp

Foto: Dennis Lindbom

Många göteborgare vill visa sitt stöd för öppenheten och demokratin när tusentals samlades på Gustaf Adolfs torg för att manifestera mot nazismens stöveltramp på Göteborgs gator. 

Tillsammans över partigränser markerade vi att vi inte accepterar hot, hat och våld i vår stad. En värdig och varm manifestation mot nazisternas marsch. Tack för att ni kom!

Det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter, mot främlingsfientlighet och mot rasism måste göras varje dag och i alla sammanhang där man stöter på det. Vi får inte ta vår frihet för given. Friheten måste försvaras.

onsdag, september 20, 2017

Orimligt att föräldralediga får inte läsa på SFI i Göteborg

Att kvinnor som vill läsa SFI under föräldraledighet inte får göra det i Göteborg trots att skollagen skärpts måste ändras omedelbart. Vi måste se till att fler får starta - och fullfölja - sin integrationsresa annars befästs utanförskap. Det borde väl alla inse?

torsdag, september 07, 2017

Mardröm för Göteborg om vinsttak införs

Ett vinsttak i välfärden skulle slå hårt mot Göteborg. Konsekvenserna blir nästintill omöjliga att hantera. Över 12 000 skolplatser riskeras och 300 fler förskoleavdelningar skulle behövas utöver de 470 avdelningar som saknas redan i dag. Det skriver jag på GP debatt i dag. 

Regeringen har redan utsatt välfärden för risker med sin plakatpolitik. Nu hotas 28 200 barn och elevers framtida skolgång i Göteborg. Förslaget, som närmast kan jämföras med löntagarfonderna, måste kastas i papperskorgen.

fredag, september 01, 2017

Hög tid för Socialdemokraterna att ta ansvar för hamnen

Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad med Hamnfyrans ständiga stridsåtgärder. Det krävs ingen årslång utredning för att konstatera både rimliga och verkningsfulla åtgärder för att återta positionen. Det skriver jag tillsammans med mina kollegor i Alliansen på GP debatt.
Vi kräver:
  • En proportionalitetsprincip behöver införas för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. En sådan tillämpas redan i andra länder.
  • Införande av en regel med krav på fredsplikt på de arbetsplatser där det redan finns kollektivavtal.