fredag, januari 30, 2015

Integrationsdebatten

Folkpartiets valanalys och eftervalsdebatt var tydlig. Vi behöver förnya och bredda oss på fler områden. Under hösten tillsattes därför en arbetsgrupp med Roger Haddad, Gulan Avci, Robert Hannah, Mats Persson, Emma Carlsson Löfdahl och Jasenko Selimovic för att se över integrationspolitiken som ett första steg i den förnyelseprocess som nu är igång. 

En delrapport presenterades tidigare i veckan, läs artikeln på DN debatt, och debatten har sedan dess gått varm. Mest har debatten kretsat kring själva förslagen men också om processen. Arbetsgruppens förlag har diskuterats i partiledningen, i riksdagsgruppen, på en konferens med länsledningarna förra veckan och slutligen på i partistyrelsen. På de möten jag varit med har det varit bra diskussioner och justeringar gjorts i förslaget och partistyrelsen var enig om att delrapporten från gruppen skulle presenteras. 

Jag brukar inte kommentera interna möten men Anna Starbrink beskriver det bra på sin blogg
Har också sett uppgifter från Cecilia Wikström som hävdar att punkten skulle ha flyttats så att hon inte kunde vara med. Det är helt fel! Det var Birgitta Ohlsson som föreslog att vi skulle diskutera det dagen efter för att få diskussionen i ett sammanhang och så blev det. 

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Sverige har världens mest liberala migrationspolitik. Det är i grunden något positivt och något som jag är stolt över. Vi ska ge människor som flyr från krig och förtryck skydd och hjälp. Sverige är och ska vara en humanitär stormakt som värnar asylrätten. Samtidigt är det viktigt att vässa integrationspolitiken när migrationen ökar. För vi har stora utmaningar här i Göteborg och i många andra kommuner runt om i landet. En del utmaningar måste lösas lokalt och en del nationellt eller internationellt. 

Rapporten som presenterades i veckan hade sitt fokus på hur vi kan underlätta för människor som kommer till vårt land att få ett jobb. En lyckad integration handlar om jobb, utbildning och språk samt en oförsonlig kamp mot diskriminering. Lika viktigt i detta arbete är att det byggs fler bostäder och att vi får ett ökat fokus på hälsofrågorna. 

Ett av förslagen från gruppen är att införa ett tydligare försörjningskrav vid anhöriginvandring och pröva en modell med där ett tillfälligt uppehållstillstånd som övergår till ett permanent så snart en person kan försörja sig själv. Om skyddsbehovet kvarstår efter ex tre år ska permanent uppehållstillstånd ges föreslår arbetsgruppen. Dessa förslag gäller inte barnfamiljer och konventionsflyktingar. Barn har alltid rätt till sina föräldrar. 

Arbetsgruppen föreslår också lägre trösklar in på arbetsmarknaden, lägre ingångslöner för praktikjobb, snabbare validering, avskaffat vårdnadsbidrag, förbättrad svenskundervisning och språktest för medborgarskap. Dessa förslag är en början - och gruppen jobbar vidare med fler områden. 

Nu hoppas jag diskussionen fortsätter i folkpartiet med fokus på bättre integration och konkreta förslag.

onsdag, januari 14, 2015

Oroande med allt större elevgrupper på fritidshemmen

Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. 

Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna. Det säger jag i dag i en kommentar till den senaste uppföljningsrapporten som kommunstyrelsen kommer att hantera i nästa vecka. Läs fler kommenterar och ta del av Alliansens yttrande.

torsdag, december 18, 2014

Göteborg behöver Bromma flygplats!

Från Göteborg går 40 procent av alla flyg till Bromma. Arlanda har ingen möjlighet att ta över
trafiken och tågtrafiken klarar inte av att möta behovet under överskådlig tid. Effekten av de rödgrönas vilja att stänga flygplatsen skulle ge färre möjligheter att resa till och från Stockholm. Det skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg.

För tusentals företag i Göteborg är det även helt avgörande att snabbt och smidigt kunna åka till och från Stockholm för konferenser, kund- eller säljmöten. För många är Bromma flygplats i dag den naturliga länken till Stockholm. Att stänga Bromma flygplats, som de rödgröna vill, skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Robert Hannah och våra kollegor i Alliansen.

torsdag, november 13, 2014

Barngruppernas storlek i förskolan spelar roll

Fem västsvenska dagstidningar, bland annat Göteborgs-Posten, har i dagarna granskat förskolans barngrupper. Den unika genomgången visar att den officiella statistiken säger en sak – men att verkligheten säger något annat. Barngrupperna är större och antalet barn per personal är allt som oftast högre än vad som visas i statistiken. Det är en signal som måste tas på allvar.

Vi har under flera år kunnat se en utveckling i Göteborg där förskolans barngrupper har blivit allt större, där små avdelningar har avvecklats och där de större avdelningarna har blivit fler till antalet.

Lärarförbundet visade i en studie i våras att skolelever som gått i förskolan når högre kunskapsresultat än andra barn, efter att de granskat resultaten i Pisaundersökningen. Förskolan har stor betydelse och positiva effekter och mot den bakgrunden spelar barngruppens storlek roll.

Varje dag vistas tusentals barn i för stora barngrupper i Göteborg och det påverkar förskolans kvalitet och möjlighet att nå läroplanens mål. Förskolan ska kombinera lek och lärande. Men det är den lärorika pedagogiken som får stå tillbaka när grupperna blir större. Det skriver jag på GP debatt i dag.

torsdag, oktober 02, 2014

Skolan kan fortfarande bli vinnare

Valet är avgjort och göteborgarna har röstat. Redan på valnatten kunde vi ana ett svårt parlamentariskt läge, där vare sig rödgröna partier eller Alliansen skulle kunna skrapa ihop de 41 mandat som behövs för en majoritet. I stället för ett tydligt resultat och förändringsmandat blev inte någon vinnare. Men skolan kan fortfarande bli vinnare. Det skriver jag på GP debatt i dag.

Under den gånga mandatperioden och i valrörelsen har utspelen duggat tätt om skolan. Vi är över alla partigränser eniga om att satsa på skolan, så även i Göteborg. Det är i grunden något positivt.

Folkpartiet är av uppfattningen att det behövs fler satsningar på skolan. Men vi är beredda att ta ansvar för skolan och hitta breda överenskommelser när det gäller skolans resurser, organisering, kring rektorernas förutsättningar samt lärarnas löner och minskad byråkrati.

Här är några områden som behöver lösas:

  • Såväl grundskolan som gymnasieskolan i Göteborg behöver ökade resurser.
  • En modern skolorganisation.
  • Lärarnas löner och yrkets status behöver höjas.
  • Satsningar på elevhälsan.
  • Fritidshemmen behöver stärkas.

lördag, september 13, 2014

Till dig som väljer mellan frihet och jämlikhet.

Vi vet att tiotusentals göteborgare fortfarande inte har bestämt hur de ska rösta. För många av dem står valet mellan två goda ting. Man uppskattar den frihet för individen som Alliansen står för. Och samtidigt känner en stor grupp behov av ökad solidaritet med de svaga i samhället. Många upplever att de röda partierna är bättre i den frågan.

Det kan vi förstås inte hålla med om, men vi är medvetna om din känsla. Vi vet att ni som tvekar tänker att det är antingen/eller – vilket är synd. I vår värld är det nämligen både/och. Den som vill hjälpa de svaga måste ha resurser = pengar = skatteintäkter. De intäkterna kan bara skapas genom riktiga jobb i riktiga företag. Det finns inget annat sätt, inte ens i Göteborg.

Här lever vi sedan 20 år i en tillvaro av begränsad frihet. Våra äldre får inte bestämma vem som ska torka dem i rumpan. Våra ungdomar får inte chansen att göra sitt bästa i skolan. Våra företag hämmas av kommunal byråkrati. Vår fina stad hämmas av idéer som borde försvunnit med Berlinmuren. Nu står du snart i vallokalen. Tillhör du dem som ännu inte bestämt sig så vill vi ödmjukt be dig tänka tanken att jämlikhet faktiskt inte kan finnas utan frihet. Broderskap (och systerskap) får du på köpet i ett samhälle där resurserna räcker till alla.

fredag, september 12, 2014

Med Alliansen kan Göteborg få en ny start

Söndagens val avgör Göteborgs framtid. Efter två decennier med rödgrönt styre måste Göteborg sättas på en ny kurs. Alliansen i Göteborg har presenterat en gemensam budget för 2015 och vi har presenterat ett gemensamt valmanifest för nästa mandatperiod. Vi har berättat vad vi vill göra tillsammans. Efter 20 år med rödgrönt styre i Göteborg behövs ett maktskifte och en ny start. Nu är valet ditt. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Alliansen i Göteborg.

Rösta inte på De räddas parti!

Det är mänskligt att vara rädd för det främmande. Det ligger i våra gener, det kallas xenofobi och det fanns säkert en tid när det kunde löna sig att vara kritisk mot det som var annorlunda. Det var många tusen generationer sedan, men hos vissa av oss finns beteendet kvar.

Som en konsekvens har vi främlingsfientliga partier som bygger sin retorik just på rädsla. De vet att det är en av människans starkaste drivkrafter och de lockar till sig otrygga personer som av ena eller andra skälet är rädda för det obekanta. Forskare menar att människan i grunden är utvecklingsbenägen och positiv. Att "de rädda" aldrig blir speciellt många i något samhälle. Men i vårt demokratiska system räcker 10% bra för att ställa till problem.

Nu är det val. Du måste då fråga dig vem du är. Är du en av alla oss som håller empati (och möjligen humor) som människans viktigaste egenskaper, så vet du vad du inte ska rösta på. Bland oss andra partier kan du nästan välja vem du vill. Fast vill du ta tydligast ställning för alla människors lika värde, så finns det ett ord för det. Liberalism.

Läs mer om vår politik i Göteborg.