tisdag, februari 21, 2017

Utan Göteborgs hamn stannar Sverige

Konflikterna i Göteborgs hamn visar på behovet av en översyn av dagens konfliktregler. Det bör finnas en bättre och mer rimlig avvägning mellan mål och tillgripna medel i en konflikt på arbetsmarknaden. Sveriges viktigaste transportnav kan inte regelbundet lamslås. Det är hög tid att begränsa strejkrätten.

Göteborgs hamn är central för svensk handel, den svenska exportindustrin och i förlängningen den svenska välfärden. Sveriges kontakt med omvärlden utgår från Göteborg. Utan Göteborgs hamn stannar Sverige och den svenska industrin. Därmed handlar konflikten i hamnen om så mycket mer. Det är ett nationellt allmänintresse och mot den bakgrunden är den rödgröna regeringen märkbart passiv i den konflikt som nu råder.

Liberalerna vill se att fredsplikt ska råda om det finns kollektivavtal på en arbetsplats. Ett fackförbund ska alltid ha möjlighet att vidta stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal. Men om ett kollektivavtal redan finns, som i Göteborgs hamn, ska fredsplikt gälla. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Jan Björklund och Mats Persson. 

måndag, februari 13, 2017

Hög tid att sätta både skolan och lärarna främst

Alla elever i Göteborg har rätt att möta engagerade och skickliga lärare. Lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgång. Under flera decennier har lärarnas löneutveckling halkat efter andra jämförbara yrkesgrupper och det har skett med många politikers goda minne. Tyvärr.

Kommunaliseringen har varit förödande för både yrket och för lärarnas löneutveckling. Göteborgs stads löneöversyn för 2016 presenterades nyligen och utfallet visar att lärare i grund- och gymnasieskola har ett totalt utfall på knappt 2,7 procent. Jämfört med övriga grupper är lärarnas utfall allt för lågt. 


Lärarnas löner måste höjas om vi ska kunna locka fler att bli lärare och rekrytera tillbaka lärare till klassrummet. Annars är risken väldigt stor att lärarkrisen kommer att förvärras. Det är hög tid att sätta både skolan och lärarna främst. Läs mer på GT debatt.

onsdag, februari 08, 2017

MP:s skolpolitik ett hot mot kunskapsskolan

Kunskapsresultaten i Göteborgs skolor ligger på historiskt låga nivåer. Betygen i årskurs sex fortsätter att falla. Till skillnad från den rödgröna minoriteten känner jag en stor oro och frustration.  Det ska inte spela någon roll var eleven bor eller vilken skola man har valt. Alla elever ska utmanas och stimuleras att nå längre.

Mötet mellan lärare och elever i klassrummet är avgörande för att lyfta kunskapsresultaten. Det är där det händer. Därför måste vi säkerställa att alla elever får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd, där läraren leder och undervisar klassen. Det är så vi skapar lust att lära sig mer.

Det finns två tydliga förlorare i den rödgröna skolan i Göteborg. Det är pojkar och det är elever från hem utan utbildningstradition. Det är också dessa elever som drabbas mest av stök, oordning i klassrummet, en anti-pluggkultur och för låga krav. Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. För mig är det uppenbart att det krävs insatser. Tyvärr lyser förslagen med sin frånvaro.

Läs mer om detta på GP debatt.

lördag, februari 04, 2017

Har du Trumpångest? Här är medicinen.

I stort sett alla tänkande människor känner nu stark oro för framtiden. USA:s nye president har kastat omkull alla spelregler för civiliserat umgänge mellan människor och nationer och nu står vi här: vilsna, oroliga, ledsna – hur ska det gå?

INGEN VET, FÖRSTÅS.
Framtiden är mer oförutsägbar än någonsin och många menar att det enda vi kan göra är att hålla tummarna. Men det är inte riktigt sant.


Du kan också välja att ta din oro på allvar och (för första gången?) gå med i ett politiskt parti. Du kan välja att gå med i Liberalerna eftersom just liberalismen är det enda fungerande skydd världen känner mot demagoger, diktatorer och antidemokrater. Du kan gå med i Liberalerna eftersom du då får en trovärdig plattform för ditt politiska engagemang och för att ingen kan tveka om vilken sida av staketet du står på.


Och du kan gå med i Liberalerna eftersom det är en konkret handling som dämpar din ångest: Du går från rädsla till handlingskraft. Det är hög tid nu, för de goda krafterna att gå från ord till handling. Mörka skyar syns vid horisonten och den som lyssnar noga hör redan stöveltrampet på våra gator. Det är här – idag – vi måste visa att vi lärt av historien. Det är nu vi måste påminna oss om att stillatigande tolkas som acceptans och att var och en av oss har ett ansvar inför de generationer som ska komma. Vi vill ge våra unga en bra värld att leva i. Det förutsätter samhällen med starka liberala värderingar.

VÄLJ ATT GÅ MED I LIBERALERNA IDAG.
Du vet ju faktiskt inte hur länge det kommer att vara tillåtet.


BLI MEDLEM I LIBERALERNA GÖTEBORG

Det snabbaste sättet att bli medlem i Liberalerna: Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du ”ny” följt av hela ditt personnummer och din e-postadress.

Läs mer om ditt blivande medlemskap.
Välkommen!

onsdag, januari 18, 2017

Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6 som infördes av Liberalerna och Alliansregeringen. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Nu är det hög tid att ta nästa steg. Det skriver jag på GP debatt.

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige.

Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Liberalerna tar nu ett nytt initiativ till att Göteborg ska vara med i försöksverksamheten.

Betygen sjunker i år 6 - då vill MP ta bort betyg

I dag dömer Miljöpartiets biträdande kommunalråd Karin Pleijel ut betyg i årskurs 6. Karin menar att betyg skapar mycket stor stress för barn och riskerar slå ut lusten att lära.  Sedan tidigare driver hon också på för att de nationella proven i årskurs 3 ska avvecklas.

Miljöpartiet tillsammans med övriga rödgröna partier är ett allvarligt hot mot den kunskapsskola som måste återupprättas i Göteborg. Särskilt eftersom vi ser vikande kunskapsresultat i de lägre årskurserna,  att tidiga insatser inte sätts in på stadens skolor och att resurser saknas.

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Samma utvärdering pekade även på att tidiga insatser inte sätts in. Tvärtemot Pleijels flum så visar utvärderingen att tidigare betyg ökar motivationen i skolan. Hur kan det vara fel? 

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige. Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Självklart borde flera skolor i Göteborg delta i projektet.

Skolreformerna som genomfördes av den förra regeringen ger nu effekt. Men ska Göteborg vara en kunskapsstad återstår mycket att göra lokalt. Liberalerna vill att alla elever i skolan ska mötas av höga och positiva förväntningar. Alla elever måste känna att det alltid går att nå lite längre. Det är så vi skapar framtidstro och lyfter skolan i Göteborg.

fredag, januari 13, 2017

Göteborg ska vara en regnbågsstad i världsklass

Göteborg har gjort en fantastisk resa från att vara betraktad som en ”bögknackarstad” till att vara en av landets bästa hbtq-kommuner på lite mer än ett decennium. Redan 2004 tog Liberalerna, då Folkpartiet, initiativ till att ett hbt-program skulle tas fram i Göteborg. Förslaget blev startskottet på det framgångsrika arbete som bedrivits sedan dess. På kommunstyrelsens senaste sammanträde antogs en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Richard Brodd.

fredag, oktober 28, 2016

Hög tid att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Varken Hora eller Kuvad bedriver ett viktigt arbete och i dag presenterades kartläggningen, Tolvhundra, där organisationen har kartlagt förekomsten av hedersförtryck bland unga i Göteborgs socialt och ekonomiskt utsatta förorter. Jag var på plats för att lyssna in. 

Kartläggningen visar bland annat att 78,4 procent av de tillfrågade flickorna anser att deras liv är hårt kontrollerat av familj och släkt. Det är inte okej. Resultaten visar, svart på vitt, att Göteborg har misslyckat i sitt sociala ansvarstagande. Tidigare i år tog Liberalerna initiativ till en bred kartläggning om hedersförtrycket och ett enigt fullmäktige har ställt sig bakom förslaget. 

Förtrycket tar sig många olika former. I sin mildaste form kan det handla om dagliga förolämpningar och nedvärderingar. Det kan också innebära total utfrysning eller ett förbud från att delta i simundervisning i skolan eller aktiviteter efter skolan. Inte sällan övergår förtrycket i hot och i fysiskt våld. Flickor som inte får umgås med vem de vill har bröder som övervakar, hotar och slår. Det kan börja med örfilar och i sin yttersta form leda till framtvingade självmord eller mord.

Vi måste höja kunskapen om hedersproblematiken i samhället i stort och i synnerhet hos myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska höjas. Liberalerna menar att det behövs en "nollmätning" i Göteborgs stad. Men sen behövs ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Göteborgssamhället får inte abdikera från denna fråga.