torsdag, november 13, 2014

Barngruppernas storlek i förskolan spelar roll

Fem västsvenska dagstidningar, bland annat Göteborgs-Posten, har i dagarna granskat förskolans barngrupper. Den unika genomgången visar att den officiella statistiken säger en sak – men att verkligheten säger något annat. Barngrupperna är större och antalet barn per personal är allt som oftast högre än vad som visas i statistiken. Det är en signal som måste tas på allvar.

Vi har under flera år kunnat se en utveckling i Göteborg där förskolans barngrupper har blivit allt större, där små avdelningar har avvecklats och där de större avdelningarna har blivit fler till antalet.

Lärarförbundet visade i en studie i våras att skolelever som gått i förskolan når högre kunskapsresultat än andra barn, efter att de granskat resultaten i Pisaundersökningen. Förskolan har stor betydelse och positiva effekter och mot den bakgrunden spelar barngruppens storlek roll.

Varje dag vistas tusentals barn i för stora barngrupper i Göteborg och det påverkar förskolans kvalitet och möjlighet att nå läroplanens mål. Förskolan ska kombinera lek och lärande. Men det är den lärorika pedagogiken som får stå tillbaka när grupperna blir större. Det skriver jag på GP debatt i dag.

torsdag, oktober 02, 2014

Skolan kan fortfarande bli vinnare

Valet är avgjort och göteborgarna har röstat. Redan på valnatten kunde vi ana ett svårt parlamentariskt läge, där vare sig rödgröna partier eller Alliansen skulle kunna skrapa ihop de 41 mandat som behövs för en majoritet. I stället för ett tydligt resultat och förändringsmandat blev inte någon vinnare. Men skolan kan fortfarande bli vinnare. Det skriver jag på GP debatt i dag.

Under den gånga mandatperioden och i valrörelsen har utspelen duggat tätt om skolan. Vi är över alla partigränser eniga om att satsa på skolan, så även i Göteborg. Det är i grunden något positivt.

Folkpartiet är av uppfattningen att det behövs fler satsningar på skolan. Men vi är beredda att ta ansvar för skolan och hitta breda överenskommelser när det gäller skolans resurser, organisering, kring rektorernas förutsättningar samt lärarnas löner och minskad byråkrati.

Här är några områden som behöver lösas:

  • Såväl grundskolan som gymnasieskolan i Göteborg behöver ökade resurser.
  • En modern skolorganisation.
  • Lärarnas löner och yrkets status behöver höjas.
  • Satsningar på elevhälsan.
  • Fritidshemmen behöver stärkas.

lördag, september 13, 2014

Till dig som väljer mellan frihet och jämlikhet.

Vi vet att tiotusentals göteborgare fortfarande inte har bestämt hur de ska rösta. För många av dem står valet mellan två goda ting. Man uppskattar den frihet för individen som Alliansen står för. Och samtidigt känner en stor grupp behov av ökad solidaritet med de svaga i samhället. Många upplever att de röda partierna är bättre i den frågan.

Det kan vi förstås inte hålla med om, men vi är medvetna om din känsla. Vi vet att ni som tvekar tänker att det är antingen/eller – vilket är synd. I vår värld är det nämligen både/och. Den som vill hjälpa de svaga måste ha resurser = pengar = skatteintäkter. De intäkterna kan bara skapas genom riktiga jobb i riktiga företag. Det finns inget annat sätt, inte ens i Göteborg.

Här lever vi sedan 20 år i en tillvaro av begränsad frihet. Våra äldre får inte bestämma vem som ska torka dem i rumpan. Våra ungdomar får inte chansen att göra sitt bästa i skolan. Våra företag hämmas av kommunal byråkrati. Vår fina stad hämmas av idéer som borde försvunnit med Berlinmuren. Nu står du snart i vallokalen. Tillhör du dem som ännu inte bestämt sig så vill vi ödmjukt be dig tänka tanken att jämlikhet faktiskt inte kan finnas utan frihet. Broderskap (och systerskap) får du på köpet i ett samhälle där resurserna räcker till alla.

fredag, september 12, 2014

Med Alliansen kan Göteborg få en ny start

Söndagens val avgör Göteborgs framtid. Efter två decennier med rödgrönt styre måste Göteborg sättas på en ny kurs. Alliansen i Göteborg har presenterat en gemensam budget för 2015 och vi har presenterat ett gemensamt valmanifest för nästa mandatperiod. Vi har berättat vad vi vill göra tillsammans. Efter 20 år med rödgrönt styre i Göteborg behövs ett maktskifte och en ny start. Nu är valet ditt. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Alliansen i Göteborg.

Rösta inte på De räddas parti!

Det är mänskligt att vara rädd för det främmande. Det ligger i våra gener, det kallas xenofobi och det fanns säkert en tid när det kunde löna sig att vara kritisk mot det som var annorlunda. Det var många tusen generationer sedan, men hos vissa av oss finns beteendet kvar.

Som en konsekvens har vi främlingsfientliga partier som bygger sin retorik just på rädsla. De vet att det är en av människans starkaste drivkrafter och de lockar till sig otrygga personer som av ena eller andra skälet är rädda för det obekanta. Forskare menar att människan i grunden är utvecklingsbenägen och positiv. Att "de rädda" aldrig blir speciellt många i något samhälle. Men i vårt demokratiska system räcker 10% bra för att ställa till problem.

Nu är det val. Du måste då fråga dig vem du är. Är du en av alla oss som håller empati (och möjligen humor) som människans viktigaste egenskaper, så vet du vad du inte ska rösta på. Bland oss andra partier kan du nästan välja vem du vill. Fast vill du ta tydligast ställning för alla människors lika värde, så finns det ett ord för det. Liberalism.

Läs mer om vår politik i Göteborg.

torsdag, september 11, 2014

Vem ska torka dig i rumpan när du blir gammal?

Vi undrar om du vet hur det är att bli gammal i Göteborg? Vi undrar om du vet att det en dag kan stå en fullständig främling i din hall med en tvättsvamp i handen. Och du får inte tacka nej! Du måste acceptera den personal som den kommunala hemtjänsten väljer att skicka hem till dig. Din värdighet? I det rödgröna Göteborg är den inte värd en glimt i ögat på Anneli Hulthén.
Det konstiga är att det finns en lag, LOV, (Lagen om valfrihetssystem) som tydligt säger att alla äldre har rätt att själva bestämma vem som ska hjälpa dem i hemmet. Lagen instiftades 2009 och fungerar utmärkt nästan överallt. Men den gäller inte i Göteborg.

Det kan förklara varför äldreomsorgen i Göteborg – av de som utnyttjar den – rankas på plats 281 av 290. I 280 av Sveriges 290 kommuner är de äldre mer nöjda med sin omsorg än de är här, i vår stad. I vårt Göteborg, som borde ha alla möjligheter att ta hand om de som slitit och släpat här i hela sitt liv. Och orsaken ligger förstås inte hos de underbara människor som arbetar i hemtjänsten utan hos de politiker som administrerar deras arbete.

Läs gärna siffrorna igen. De är lika sanna varje gång. Och de lär förbli lika sanna om du tillåter att de rödgröna partierna fortsätter förbjuda våra äldre att bestämma över sina egna liv.

På söndag har du chansen att göra något åt saken. Lägg din röst på Folkpartiet så kan du se fram mot en ålderdom där det fortfarande är du själv som har rätt att säga ja eller nej.

onsdag, september 10, 2014

Den här ekvationen kan till och med en treåring räkna ut.


När små barn blir dåligt behandlade så ställer de sig inte upp och marscherar mot barrikaderna. De strejkar inte. De startar inte grupper. De gråter kanske en skvätt och sover lite sämre och får så småningom problem med koncentrationsförmågan och annat – men de kräver inga politikers avgång.

Är det därför de allra yngsta göteborga
rna fått se så lite av den rödgröna politikens resurser? Anneli Hulthén lovade fler sagostunder i förra valet. Det blev nog den enda sagan som någon hann berätta i vår göteborgska barnomsorg, för sedan dess har barngrupperna blivit större och större och snart ser man inte fröken för alla barnen, som någon sa.

Varför är det såhär? En bra fråga. Vi som inte bestämmer tror det handlar om att de rödgröna partierna till sist förstått att de måste leva upp till lagen. Alltså lagen som säger att ingen ska stå i kö till förskola mer än fyra månader. Den lagen antogs 1994. I Göteborg lyckades man till sist beta
av kön. 18 år försent. Och hur gick det till? Byggde man tillräckligt många förskolor? Eller tryckte man in fler barn i de förskolor som redan fanns?

När du funderat färdigt på det, så tror vi du räknat ut hur du ska rösta på söndag. Är du fortfarande osäker, fråga närmaste treåring.


Läs mer om vad Folkpartiet vill med förskolan i Göteborg.  

tisdag, september 09, 2014

Det kanske inte är eleverna i våra skolor som behöver bättre utbildning. Det kanske är du?

Alla är överens om hur viktigt det är att satsa på skolan. I synnerhet här i Göteborg där elevernas resultat rasar i mätning efter mätning. Alla kräver förbättring och många i det rödgröna lägret håller minister Jan Björklund som ansvarig.
Då visar de inget annat än hur lite de kan om samhällskunskap. Sedan 1989 är den svenska skolan ett kommunalt ansvar, efter ett socialdemokratiskt riksdagsbeslut. Det är därför Anneli Hulthén som ska svara på alla frågor om elever i Göteborg utan gymnasiebehörighet. Om skolorna i Göteborg inte lever upp till förväntningarna, så faller ansvaret tungt på de politiker som budgeterar, administrerar och prioriterar. Och i Göteborg så sitter de allihop i det rödgröna gänget på Gustav Adolfs Torg.

Det här är en av många saker vi vill ändra på. Skolan är framtiden och fungerar inte den så fungerar ingenting. Det vet du. Det vet varje lärare. Det vet varje elev. Och det vet faktiskt de rödgröna också, trots att de uppenbarligen inte är så bra på samhällskunskap.

Det intressanta är alltså inte att alla partier vill ha en bättre skola. Det intressanta är hur det ska gå till. För idéerna som skiljer oss från dem är, uppriktigt sagt, väldigt olika. Sossarna i Göteborg har satsat minst pengar på gymnasieeleverna

i Göteborg av alla kommuner i hela landet. Minst pengar. Av alla 290 kommuner i Sverige. Det är precis lika galet som det låter. Och det vill vi förstås ändra på. Vi vill också ha fler lärare i klassrummen. Fler speciallärare. Mer ordning. Mer arbetsro. Högre lärarlöner. Fler halvklasstimmar och mer resurser till extraundervisning där det behövs. Och vi vill flytta ansvaret, lyfta ansvaret, för skolan ifrån stadsdelarna. Vi vill mycket som de andra inte vill.
Med stöd av de skolreformer som genomförs av en framtida Alliansregering så kommer vi att vända den negativa trend för skolan i Göteborg – som faktiskt (statistiskt och fullt mätbart) har pågått ända sedan den där ödesdigra dagen den 8 december 1989 då vänsterriksdagen visade sin okunskap om det moderna kunskapssamhället.
Tycker du som vi? Har du hygglig koll på samhällskunskap? Då vet du hur du ska rösta på söndag.

Läs mer om Folkpartiets skolpolitik i Göteborg.