fredag, januari 29, 2016

Liberalerna presenterar en kraftig ambitionsökning av bostadsbyggandet


Göteborg måste kraftigt höja sina ambitioner om det ska vara möjligt att möta en större befolkning. Vi ser en potential på bostäder för över 300 000 göteborgare. Det behövs bostäder till både unga, gamla, barnfamiljer och singlar. Det är hög tid att bygga samman Göteborg, bryta med utanförskap och skapa framtidstro.

Nuvarande bostadspolitik leder till ökat utanförskap och segregation. Ska vi lyckas nå målet om ett jämlikt Göteborg behöver bostadspolitiken läggas om. De långsiktiga planerna som finns nu täcker bara en tredjedel av behovet. 


I dag presenterade jag tillsammans med Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren en ny liberal bostadspolitik som innebär en kraftig ambitionsökning av bostadsbyggandet i Göteborg. Utbyggnaden ska ske enligt UN Habitats fem principer för hållbara städer och områdesplaner ska användas.

torsdag, januari 28, 2016

Sjukfrånvaron bland stadens förskolelärare och barnskötare är oroande

I dag på eftermiddagen debatterade kommunfullmäktige min interpellation om arbetsmiljön och den ökande sjukfrånvaron bland stadens förskolepersonal. Tyvärr är frågan inte ny. Sedan 2010 har utvecklingen av den totala sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare ökat kraftigt. Det är en oroande utveckling som måste tas på största allvar.

Den totala sjukfrånvaron bland stadens förskolelärare är 9,2 % respektive 10,1 % för barnskötare. Det motsvarar över 500 tjänster. Det är väldigt mycket kompetens, erfarenhet och händer som förskolan saknar.

Förslitningsskador, stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer är vanligt förekommande arbetsmiljöproblem som leder till ohälsa. Allt större barngrupper, längre vistelsetider och öppettider, brist på utbildade vikarier och vikarieanskaffningen är bara några faktorer som påverkar att allt fler förskolelärare och barnskötare i Göteborg är sjukskrivna.

Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna har gång på gång påtalat situationen, krävt handling och lagt fram olika förslag.

Fullmäktiges rödgröna partier har sagt nej. Först sa de nej till att bygga ut förskolan, sen var det nej till att erbjuda andra alternativ, sen var det nej till att barngrupperna blev större, nej till att öronmärka förskolans pengar, nej till att införa maxtak på barngrupperna och nej till att införa barntal.  När kommunstyrelsen beslutade att ta bort ramtiderna för förskolans öppettider, för bara några månader sedan, sa rödgröna nej till att följa upp vad det kan få för konsekvenser.

Det har varit nej, nej och nej.

När små barn blir dåligt behandlade så ställer de sig inte upp och marscherar mot barrikaderna. De strejkar inte. De kräver inga politikers avgång. De startar inte facebookgrupper. De gråter kanske en skvätt och sover lite sämre. Förskolan i Göteborg förtjänar bättre. Barn och förskolans personal måste få en bättre arbetsmiljö. S, MP, V och FI är ansvariga och när det gäller förskolan så har de inte tagit det ansvar. Göteborg behöver en ny förskolepolitik.

onsdag, januari 27, 2016

Hederskulturen i Göteborg ska kartläggas

För 14 år sedan mördades Fadime Sahindal av sin far för att hon ville leva sitt eget liv. Fortfarande i dag lever alltför många unga i Göteborg och i Sverige i ofrihet, där de inte kan bestämma över sina egna liv. Det är oacceptabelt!

Därför är jag glad att kommunstyrelsen idag sagt ja till motionen som Kristina Bergman Alme, Piotr Kiszkiel och och jag tog initiativ till i augusti. Debatt och beslut om vårt förslag att kartlägga hederskulturen i Göteborg blir det i kommunfullmäktige 25 februari.

torsdag, januari 14, 2016

Maktfullkomligt Livs förstör på arbetsmarknaden

Alliansen i Göteborg arbetar hårt för att skapa bättre förutsättningar för att fler små företag ska etablera sig och verka i Göteborg. Samtidigt använder fackförbundet Livs sin makt och gör det motsatta. I början av veckan satte fackförbundet Livs Göteborgsföretaget Baka stenugnsbageri i blockad för att tvinga ägaren att teckna avtal med dem – trots att avtal redan finns med ett annat fackförbund inom LO. Det är inget annat än maktfullkomlighet. Det skriver jag på Dagens Samhälle debattsida i dag tillsammans med mina kollegor Alliansen i Göteborg.

Jag kommenterar även blockaden mot BAKA i GT.

söndag, november 22, 2015

Jag är inte längre folkpartist...

I dag fattade Landsmötet ett historiskt beslut. Vi bytte namn. Nu mera heter vi vad vi är - Liberalerna. Läs mer om oss på www.liberalerna.se. Se mitt anförande från debatten.


onsdag, september 23, 2015

Vi tar lärarbristen på allvar

Fyra av fem kommuner i Västsverige har lärarbrist och Göteborgs stad är en av dem. I samband med terminsstarten saknades 200 lärare och flera stadsdelar vittnar om att det blir svårare att rekrytera ny personal. Vi delar Lärarförbundets oro. Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare.

Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och didaktiskt kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna samt tillräckligt med resurser för att möta varje enskild elevs behov. Allt börjar med en bra lärare och ett starkt pedagogiskt ledarskap. Det är så vi bygger en framgångsrik skola.

 Nu under hösten påbörjas stadens utredning av skolan, som Alliansen tog initiativ till och drivit på för. Utredningen ska bland annat belysa skolans framtida organisering, styrning och ledning samt genomföra en översyn av hur skolans resurser fördelas. Från Folkpartiet liberalernas sida kommer vi att lyfta frågan om lärarbristen i den politiska referensgruppen.

Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Pär Gustafsson. 

tisdag, september 15, 2015

Företagsraset fortsätter i Göteborg

I dag presenterar Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Under
förra mandatperioden rasade Göteborg 70 placeringar och i den nya rankingen fortsätter raset med ytterligare 15 placeringar. Kräftgången fortsätter också när det gäller kommunpolitikernas attityder till företagande och när det kommer till tjänstemäns attityder till företagande. Göteborg landar nu på plats 182. Det är inte acceptabelt.

I våras presenterade Folkpartiet liberalerna och Alliansen ett paket av reformer för att lyfta företagsklimatet, i samband med att enkätsvaren som ligger till grund för rankingen presenterades. Redan då fick vi indikationer på att raset skulle fortsätta.


4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag, det är där vi måste skapa förutsättningar för tillväxt. Utan företag stannar välfärden. Därför är inställningen hos den styrande minoriteten i Göteborg och bland stadens tjänstemän så viktig. Allt börjar med ett tydligt ledarskap.

Den här utvecklingen kan inte fortsätta och det är uppenbart att Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor.

Här är några förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg:
  • Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.
  • Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
  • Etablera nystartskvarter och Entreprenörernas hus.
  • Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag.
  • Göteborgs stad ska undvika att konkurrera med näringslivet.
  • Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
  • Förstärkt företagslots.
  • Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
  • Fortsatta infrastruktursatsningar.
  • Fortsatt ökad öppenhet och transparens

Har du några förslag? Kommentera nedan.