onsdag, april 22, 2015

Skolan behöver en modern organisation

Folkpartiet och Alliansen har i ett förslag till kommunstyrelsen tagit initiativ till att lyfta ansvaret för grundskolan från stadsdelarna. Två utredningar ska tillsättas på skolområdet i Göteborg (en överföring av grundskolan till en ny grundskolenämnd och en översyn av resursfördelningsmodellen). En politisk styrgrupp för skolutveckling ska inrättas direkt under kommunstyrelsen.

Göteborgs stadsdelsnämnder har haft ansvar för grundskolan sedan 1990-talet. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har vid flera tillfällen riktat omfattande kritik mot Göteborgs skolor. Det är uppenbart att nuvarande skolorganisation inte förmår att möta de problem och utmaningar som skolan står inför. Stockholm och Malmö har redan lyft ansvaret från stadsdelarna. Nu är det Göteborgs tur.

Göteborg behöver en modern skolorganisation där alla elever möts av positiva höga förväntningar och nya utmaningar oavsett var de bor eller vilken skola de går i. För att alla elever ska nå sin fulla potential krävs att skolan ges bättre förutsättningar än vad de rödgröna har lyckats prestera de senaste 20 åren.

tisdag, april 21, 2015

Göteborg behöver en ny integrationspolitik

För att lyckas med integrationen krävs satsningar på jobb, utbildning och bostäder. Göteborg är en av Europas mest segregerade städer och det är tydligt att drygt 20 år av Socialdemokratiskt styre har skapat en delad stad.

Det saknas bostäder, skolpolitiken har misslyckats och företagsklimatet försämras för varje år. Naturligtvis försvårar detta möjligheten även för nyanlända att nå sin fulla potential. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina kollegor i Alliansen.  

torsdag, mars 12, 2015

Skolsatsning i Göteborg riskerar frysa inne!

Göteborgs stad har tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och andra kommuner i landet (SKL)deltagit i projektet PlugIn. Projektet har varit oerhört framgångsrikt, inte minst resultaten i Göteborg. Projektet har handlat om att ta fram nya metoder som ska få ungdomar som av olika anledningar funderar på att avbryta sina gymnasiestudier eller som redan har gjort det, att vända tillbaka till skolan. Tidigare fanns stor risk att dessa ungdomar föll mellan stolarna eftersom uppföljning och insatser varierade kraftigt. Före projektet nåddes bara ca 45% av ungdomarna - efter PlugIn nås 95-99% - en riktig framgångsaga! I Göteborg omfattas drygt 2 300 ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under någon period av läsåret. Men nu riskeras hela den framgången.

I genomsnitt är det
24 procent av eleverna som inte fullföljt sina gymnasiestudier på fyra år. Ytterligare tio procent har visserligen gått färdigt de tre gymnasieåren men är inte godkända i ett eller flera kärnämnen. Många av dem läser senare in sin kompetens på komvux.

Att slutföra sin gymnasieutbildning har mycket stor betydelse för elevens framtid. Därför måste vi göra allt för att säkerställa att alla ungdomar kan få en så bra start som möjligt. Det är numera alla överens om.

På lång sikt kan vi dessutom "spara" miljontals kronor genom att sätta in åtgärder tidigt. Däremot kostar insatserna när de genomförs. Nu riskerar allt detta att kantra då den rödgrönarosa minoriteten nu avser att strypa de resurser som Utbildningsnämnden och SDN behöver för att klara av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Detta trots att kraven skärpts på kommunerna från uppföljningsansvar till aktivitetsansvar.

I december var det en enig nämnd som ställde sig bakom förslaget om att 17,5 miljon ska fördelas mellan utbildningsnämnd och stadsdelar till förebyggande arbetet och erbjudande av aktiviteter. Döm om vår förvåning när den rödgrönrosa kompletteringsbudgeten i kommunstyrelsen avslår detta!

I bästa fall är det bara brist i kommunikationen mellan avgående skolansvarig Robert Hammarstrand (S) och nytillträdda Karin Pleijel (MP). Men det förklarar ändå inte varför pengarna inte finns avsatta i budgeten. Hur står det till med kommunikationen i det rödgrönrosa styret? Vad hände med vallöftena?

Alliansen i kommunstyrelsen (FP), (M), och (KD) kommer att avsätta pengarna i vårt budgetalternativ. Ambitionen att alla elever ska lyckas måste vara hög och det kräver finansiering. Annars är risken stor att vi är tillbaka där vi började när projektet inleddes. Vi hoppas givetvis att de rödgrönrosa tänker om!

torsdag, februari 19, 2015

Folkpartiet tar initiativ till sprututbyte i Göteborg

Nyligen presenterade Folkhälsomyndigheten en ny rapport som föreslår att sprututbyte bör införas i hela landet för att minska smittspridning bland personer som injicerar droger. Göteborg är i dag den enda storstadsregionen som inte har sprututbytesprogram. Nu tar åter Folkpartiet initiativ till en försöksverksamhet i Göteborg. Jag kommenterar i dag förslaget i Göteborgs-Posten som tidigast kommer att hanteras i kommunstyrelsen den 4:e mars.

Svensk som internationell forskning visar att utbytesprogram har positiva effekter. Alla tunga institutioner rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hepatiter och hiv. Västra Götalandsregionen har sedan tidigare meddelat sitt intresse nu behöver Göteborg ta sitt ansvar. I veckan meddelade också statsrådet Gabriel Wikström (S) att regeringen vill avskaffa det kommunala vetot som tidigare har (s)toppat ett program i Göteborg. 

Vi är övertygade om att ett sprututbytesprogram skulle förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar. Det är också en viktig hälsopolitisk åtgärd som ger mer likvärdig vård. Verksamheten träffar ofta personer som sällan kommer i kontakt med andra myndigheter eller verksamheter inom vården. Ett program i Göteborg kan både spara lidande och liv.
 

Läs Folkpartiets förslag.

fredag, januari 30, 2015

Integrationsdebatten

Folkpartiets valanalys och eftervalsdebatt var tydlig. Vi behöver förnya och bredda oss på fler områden. Under hösten tillsattes därför en arbetsgrupp med Roger Haddad, Gulan Avci, Robert Hannah, Mats Persson, Emma Carlsson Löfdahl och Jasenko Selimovic för att se över integrationspolitiken som ett första steg i den förnyelseprocess som nu är igång.

En delrapport presenterades tidigare i veckan, läs artikeln på DN debatt, och debatten har sedan dess gått varm. Mest har debatten kretsat kring själva förslagen men också om processen. Arbetsgruppens förlag har diskuterats i partiledningen, i riksdagsgruppen, på en konferens med länsledningarna förra veckan och slutligen på i partistyrelsen. På de möten jag varit med har det varit bra diskussioner och justeringar gjorts i förslaget och partistyrelsen var enig om att delrapporten från gruppen skulle presenteras.

Jag brukar inte kommentera interna möten men Anna Starbrink beskriver det bra på sin blogg. Har också sett uppgifter från Cecilia Wikström som hävdar att punkten skulle ha flyttats så att hon inte kunde vara med. Det är helt fel! Det var Birgitta Ohlsson som föreslog att vi skulle diskutera det dagen efter för att få diskussionen i ett sammanhang och så blev det.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Sverige har världens mest liberala migrationspolitik. Det är i grunden något positivt och något som jag är stolt över. Vi ska ge människor som flyr från krig och förtryck skydd och hjälp. Sverige är och ska vara en humanitär stormakt som värnar asylrätten. Samtidigt är det viktigt att vässa integrationspolitiken när migrationen ökar. För vi har stora utmaningar här i Göteborg och i många andra kommuner runt om i landet. En del utmaningar måste lösas lokalt och en del nationellt eller internationellt.

Rapporten som presenterades i veckan hade sitt fokus på hur vi kan underlätta för människor som kommer till vårt land att få ett jobb. En lyckad integration handlar om jobb, utbildning och språk samt en oförsonlig kamp mot diskriminering. Lika viktigt i detta arbete är att det byggs fler bostäder och att vi får ett ökat fokus på hälsofrågorna.

Ett av förslagen från gruppen är att införa ett tydligare försörjningskrav vid anhöriginvandring och pröva en modell med där ett tillfälligt uppehållstillstånd som övergår till ett permanent så snart en person kan försörja sig själv. Om skyddsbehovet kvarstår efter ex tre år ska permanent uppehållstillstånd ges föreslår arbetsgruppen. Dessa förslag gäller inte barnfamiljer och konventionsflyktingar. Barn har alltid rätt till sina föräldrar.

Arbetsgruppen föreslår också lägre trösklar in på arbetsmarknaden, lägre ingångslöner för praktikjobb, snabbare validering, avskaffat vårdnadsbidrag, förbättrad svenskundervisning och språktest för medborgarskap. Dessa förslag är en början - och gruppen jobbar vidare med fler områden.

Nu hoppas jag diskussionen fortsätter i folkpartiet med fokus på bättre integration och konkreta förslag.

onsdag, januari 14, 2015

Oroande med allt större elevgrupper på fritidshemmen

Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. 

Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna. Det säger jag i dag i en kommentar till den senaste uppföljningsrapporten som kommunstyrelsen kommer att hantera i nästa vecka. Läs fler kommenterar och ta del av Alliansens yttrande.

torsdag, december 18, 2014

Göteborg behöver Bromma flygplats!

Från Göteborg går 40 procent av alla flyg till Bromma. Arlanda har ingen möjlighet att ta över
trafiken och tågtrafiken klarar inte av att möta behovet under överskådlig tid. Effekten av de rödgrönas vilja att stänga flygplatsen skulle ge färre möjligheter att resa till och från Stockholm. Det skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg.

För tusentals företag i Göteborg är det även helt avgörande att snabbt och smidigt kunna åka till och från Stockholm för konferenser, kund- eller säljmöten. För många är Bromma flygplats i dag den naturliga länken till Stockholm. Att stänga Bromma flygplats, som de rödgröna vill, skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Robert Hannah och våra kollegor i Alliansen.