måndag, juni 30, 2014

Dagens tweet i SvD

Ser att SvD uppmärksammade min tweet från igår.

"Bra att Löfven vill ha fler speciallärare! Han vet att S-regeringen avskaffade utbildningen och att Björklund återinförde va?"

Helene Odenjung (FP) kommunalråd Göteborg

söndag, juni 29, 2014

Städa framför egen dörr, Stefan Löfven!

I dag har Socialdemokraternas Stefan Löfven presenterat ett förslag om att inför ett maxtak på förskolans barngrupper i Visby. Beskedet är inget annat än valfläsk. 

Inför valet 2010 presenterade jag flera förslag för att lyfta, stärka och förbättra förskolan i Göteborg, ett av förslagen var att införa ett maxtak på barngrupperna. Förskolans barngrupper var redan då alltför stora och sedan dess har det blivit värre. Våra förskolelärare och barnskötare går på knäna, de har inga möjligheter att möta varje barn – grupperna är för stora. 2010 sade Anneli Hulthén nej till förslaget. Så sent som för några veckor sedan hanterades ett likande förslag i kommunstyrelsen, då röstade Anneli Hulthén och hennes rödgröna kollegor nej igen!

Socialdemokraterna försöker ofta lyfta fram Göteborg som sitt skyltfönster. Men Göteborg halkar efter på område efter område. Förskolan är inget undantag. Barnomsorgslagen med rätt till en förskoleplats inom fyra månader, infördes av Bengt Westerberg 1994 (!) men trots det har inte S, MP och V lyckats att uppfylla lagstiftningen under ett enda år! Det tog 18 år innan man lyckades för första gången. I maj hade flera föräldrar återigen fått köa allt för länge på en förskoleplats. 

Lotta Edholm, skolborgarråd (FP), i alliansstyrda Stockholm har redan ett maxtak i förskolan. Där är det 14,8 barn i snitt jämfört med Göteborgs 17,6 (Skolverket). Det går om man vill.

I valet 2010 lovade Anneli Hulthén fler sagostunder och att antalet barn i grupperna skulle bli färre. Resultatet? Köerna finns kvar och barngrupperna är rekordstora. Tusentals barn vistas varje dag i för stora barngrupper runt om i Göteborg. Det är inte tu tal om saken att barngrupperna behöver minskas och Löfvens satsning på att minska barngrupperna är lovvärd – men inget annat än valfläsk, den utlovade miljarden räcker inte långt. S borde städa framför egen dörr. 

Det behövs ett nytt styre i Göteborg!

Jag kommenterar Socialdemokraternas förslag på GP.se.

Fler bloggar om förslaget:JournalistLisah, Röda berget, Martin Moberg, Björn Andersson, Norah, Dagens Arena

I nyhetsflödet: SR, SvD, AB, AB2, EX, DN, DN2, DI

lördag, maj 31, 2014

Extra stöd till kvinnojourer och etablera en hatbrottsjour i Göteborg

Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Därför föreslår vi en förstärkt tilldelning av medel till stadens kvinnojourer i budgeten för 2015.

Hatbrott är resultatet av bristande respekt för människors lika värde och ett mycket allvarligt brott. Judar, muslimer, romer, afrosvenskar och HBTQ-personer vittnar alla om attacker och hat. Alla individer i Göteborg ska känna sig trygga och måste känna att samhället reagerar mot hatet och bekämpar hatbrotten. Vi vill etablera en hatbrottsjour, som ett pilotprojekt, inom ramen för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Vi ser ett samband mellan bristen på en hatbrottsjour och få anmälda brott.
Vi får aldrig ge efter för hat, hot eller våld. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja de dom utsätts. Trygghetspaketet i budgeten är 5 miljoner.

onsdag, maj 21, 2014

Nu krävs en rejäl översyn av Hjärntorget



För två år sedan granskade Stadsrevisionen grundskolornas hantering av känslig information i it-systemet Hjärntorget. Granskningen då visade på risker för att skolorna bröt mot offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Dessutom förekom känsliga personuppgifter i systemet.

I dag presenterade revisionen en ny granskning av Hjärntorget och situationen har inte blivit bättre! Samma brister kvarstår och några gemensamma riktlinjer är ännu inte klara. Det är inte acceptabelt och man kan fråga sig varför inget har hänt. 


I ett första läge behöver man säkerställa att skolor inte bryter mot sekretesslagstiftningen och personuppgiftslagen och en gallring av känsliga uppgifter måste genomföras.
 

Men det krävs mer. En översyn av Hjärntorget behövs också ur användarperspektiv. Jag möter allt för ofta elever, föräldrar och framförallt skolpersonal som inte är nöjda och som upplever ett system som krånglar. Göteborg behöver givetvis ett gemensamt IT-system för skolan, som både klarar lagstiftningen och som underlättar för skolan, föräldrar och elever.

onsdag, april 23, 2014

Säkerställ PrevenTells framtid

Varje sexuellt övergrepp är en tragedi. Liksom mer än 90 procent av alla som begår sexuella övergrepp rör det sig om en person som inte tidigare är känd av polis eller socialtjänst. Det gör det svårt att förebygga att övergrepp begås, men det betyder inte att det inte är möjligt.

Sedan 2006 funnits på Karolinska Universitetssjukhuset och deras Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, CASM. Där arbetar man preventivt med att hindra att personer med riskbeteenden begår sexuella övergrepp. För tre år sedan gav regeringen CASM extra projektpengar för att de skulle kunna utveckla och utvidga det arbetet. Sedan dess finns en stopptelefon, PrevenTell, dit personer med riskbeteende kan ringa innan de begår ett övergrepp. Nu behöver vi säkra verksamhetens framtid.

Sexuella övergrepp är ett problem som är så stort det inte finns några alternativ. Det är en självklarhet att fortsätta finansiera de preventiva åtgärder som finns. Det skriver jag i dag på på Aftonbladet debatt tillsammans med mina partikollegor Maria Arnholm, Birgitta Rydberg och Ewa Bertz.

torsdag, april 17, 2014

Bostadsbristen måste byggas bort

Nyligen släppte Statistiska centralbyrån sina preliminära beräkningar av påbörjade bostadslägenheter i Sverige 2013. Bostadsbyggandet ökade kraftfullt i landet, men i Göteborg minskade det. I Stockholm var ökningen av nya bostäder större än hela den samlade nyproduktionen i Göteborg. Totalt påbörjades över 5 000. Redan i dag väntar tiotusentals i kö för en bostad i Göteborg. Ökat bostadsbyggande är avgörande för stadens framtid och tillväxt. Göteborg behöver ny bostadspolitik. Det skriver jag i dag på GT:s debattsida tillsammans med Kjell Björkqvist och Kristina Bergman Alme.

fredag, april 11, 2014

Göteborg rasar på ny skolranking

I dagarna presenterade SKL sin ranking av grundskolan i Sverige som bygger på resultat för läsåret 2012/13. När landets alla kommuner rankas hamnar Göteborg i år på 245:e plats av totalt 289 kommuner, vilket är en försämring med ytterligare 16 placeringar. SKL:s jämförelser ligger helt i linje med den utveckling som vi länge har pekat på och 

Folkpartiet har lagt fram flera förslag för att möta utvecklingen som rödgröna avvisat. Tidiga insatser, höga förväntningar, höjda lärarlöner, fler speciallärare, rektors ledarskap, öronmärkt och höjd skolpeng - och lyft ansvaret för skolan bort från SDN. Flera statliga satsningar har Göteborgs rödgröna försenat som ex förstelärare.

Stockholm och Malmö är två städer som visat att de går att vända vikande kunskapsresultat med rätt åtgärder. I Göteborg fortsätter den rödgröna majoriteten med Socialdemokraterna i ledningen med mer av samma gamla politik som inte ger resultat.
Anna Johansson (S) menade nyligen i en debatt i fullmäktige att det är direkt meningslöst att jämföra resultat mellan storstäderna och att den negativa kunskapsutvecklingen i Göteborg är regeringens fel. Är det därför det går bättre i andra städer?

I den nya rankningen förbättras såväl Stockholm som Malmös resultat jämfört med förra årets ranking.
Stockholm lyfter sitt resultat med 21 placeringar och även Malmös resultat förbättras i mätningen med 9 placeringar och är nu inte långt borta från Göteborg, vilket har varit en tydlig trend i flera år. Göteborgs elever halkar efter.

Syftet med Öppna jämförelser är att bidra med ett stöd och väcka idéer till hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan bidra till att förbättra resultaten i skolan. Göteborg har mycket att lära av andra skolkommuner. Med fokus på kunskapsuppföjning och med rätt insatser så går det att vända skolresultaten. Tyvärr är Anna Johansson och övriga rödgröna mer fokuserade på att försvara sin egen resursfördelningsmodell och att skylla ansvaret på någon annan. Ta fram spegeln.