onsdag, juni 28, 2006

Göran Johansson svarar... och får mothugg!

tillsammans med Kia Andreasson (mp) och Eva Olofsson (v) på GP-debatt den 21/6.
Deras svar kan du läsa här

Vi fick inte möjlighet att kontra i GP på den repliken men idag fick vi stöd på fria ord!

Integration måste skapas aktivt

I GP den 8/6 gjorde tre folkpartister en insiktsfull analys av den etniska segregationen i Göteborg och kom med konkreta förslag på hur den kan mötas.

I GP 21 juni gick kommunalråden Göran Johansson (s), Eva Olofsson (v) och Kia Andreasson (mp) till angrepp och beskyllde folkpartiet för att inte främja integrationen.

Vad har då Göteborgs stads styrelse själv att komma med? Jo, man har ett förslag. Man skall utveckla ett "balanserat styrkort" - alltså ett abstrakt, byråkratiskt system för kommunens budgetarbete.
Inte ett ord säger de om samhällsplanering, om bostadsplanering. Inte ett ord om hur de allt vanligare rasistiska attityderna skall mötas, hur diskriminering på bostads- och arbetsmarknad och krogar skall bekämpas. Inte ett ord om hur vi skall få bukt med arbetslösheten eller hur vi skall ta vara på de många högutbildades kunskaper.

1990 sa Göran Johansson att segregationen var "ett stort problem, som var svårt att lösa". Redan då var bostadssegregationen påtaglig. I Bergsjön och delar av Angered var andelen med icke svenskt ursprung 25 procent. Nu är motsvarande procenttal 80. Och Göran Johansson säger alltjämt samma sak.
Göran Johansson och hans medkommunalråd skriver att integrationsarbetet skall vara en ständigt levande process. Förvisso är det så.

Men problemet är att under deras ledning av staden har integrationsarbetet varit dött. På alla områden har segregationen ökat kraftigt. En fjärdedel av Göteborgs befolkning bor segregerat, är arbetslösa och lever på socialbidrag i oerhört mycket större utsträckning än övriga invånare. Deras hälsa är sämre. Deras barn klarar inte skolan. Diskriminering är vardag.

Ledningen i Sveriges näst största stad tror att detta vårt samhälles sannolikt största problem kan lösas med ett balanserat styrkort. En sådan hjälplöshet kan te sig komisk. Men för alla de människor som saknar jobb, vettig skolgång och inte får bo var de vill är det allt annat än lustigt.

Jan Molin
F d chef för Göteborgs invandrarförvaltning
och f d socialdemokrat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar