torsdag, september 14, 2006

Ordningsomdöme har jag debatterat

ett par gånger denhär valrörelsen. Det är ganska intressant att höra människors synpunkter om detta - i valstugan får vi mest bifall och de få negativa är oftast lärare. Men visst händer det att även elever är tveksamma eller negativa. Några missförstånd brukar jag få klara ut:
  • det ska inte räknas in i snittbetygen - utan vara en bilaga till terminsbetygen
  • det ska inte innehålla mål att uppnå - utan redogöra för om man kommer i tid, har med sina saker, är en bra kamrat och ange hur mycket man skolkat.
För min del handlar det mest om en form av skriftlig kommunikation med hemmen. Det som sägs på utvecklingssamtal och skrivs i individuella utvecklingsplanerna ska föräldrarna kunna få ta del av. Man gör också upp tillsammans hur man ska jobba vidare för att förbättra resultat och ex stävja skolk. Det finns mängder med utredningar som kopplar skolk till ett första steg i utslagningen. Självklart måste vi göra allt för att se de eleverna!

GT skrev om det här och idag debatterade jag och Frank Andersson (s) i TV4 morgonsoffa.
Det kan du se här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar