onsdag, december 12, 2007

Larm till utsatta kvinnor!

I stort sett varje dag rapporteras i media om att det skett ytterligare en våldtäkt. Nästan var tredje vuxen kvinna har avstått att gå ut på kvällen av rädsla för att bli utsatt för våld eller ofredande. Från 1990 till 2005 steg antalet anmälda våldtäkter i Sverige med 169 procent.

I Göteborg var antalet anmälda våldtäkter mot personer femton år och äldre 110 stycken, 1996. År 2005 har antalet stigit till 187. Av de 246 våldtäkter och våldtäktsförsök som anmäldes i Göteborg förra året skedde 59 utomhus. Antalet misshandelsfall utomhus var 687 stycken.

Varje år dödas i genomsnitt 16 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en nära relation till. En våldtäkt är en våldtäkt även om den sker i det egna hemmet, detsamma gäller misshandel. Siffrorna talar sitt tydliga språk vilka siffror vi än talar om – kvinnors trygghet måste värnas!

Kvinnor som drabbats av sexuellt våld måste mötas av myndigheter som med betydligt högre prioritet och kompetens agerar för att våldsverkarna straffas. Även om göteborgspolisen har ambitionen att anmälningarna ska utredas med hög prioritet är långa utredningstider inte tillfredställande. I Göteborg är i dagsläget ett sextiotal våldtäkter olösta.

Socialtjänstlagen har ändrats så att kommunerna numera är skyldiga att hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn. Naturligtvis finns det mycket annat som kan göras – allt ifrån att trygghetsmärka vissa jogging- och skidspår till at rensa upp bland buskar och snår och sätta in mer punktbelysning för att göra promenadvägarna i våra bostadsområden lite tryggare. Men det räcker inte.

Imorgon kommer vårt förslag om att ge utsatta kvinnor ett överfallslarm att debatteras på kommunfullmäktige. Personlarmet skapar en "trygghetslinje" - direkt till SOS Alarm - som gör bedömningen om vilken insats som ska skickas. När larmet aktiveras får operatören via GPS veta vem som larmar, position och annan adekvat information som kan behövas för rätt insats. Via SOS Alarm kan också samtalen bandas för att senare användas som bevis i rättegångar där ofta ”ord står mot ord”.

För unga tjejer eller kvinnor som varit utsatta för hot eller våld är detta en förhållandevis liten insats som kan leda till såväl större upplevd som verklig trygghet.

Larmet ska inte och kan inte ersätta det fantastiska arbete som läggs ner på kvinnojourer för att skydda kvinnor som tvingats fly sina egna hem – men det kan öka tryggheten och friheten för kvinnor att röra sig fritt ute och hemma.

När vårt förslag diskuterades i kommunstyrelsen fick vi stöd av (m), (kd) och (v) medan (s) och (mp) i stället vill att vi skulle skriva till polisen.

Hur socialdemokraterna och miljöpartiet kommer att göra imorgon kväll återstår att se.

För oss andra i den "oheliga alliansen med v" vi har bestämt oss: vi vill pröva alla genomförbara åtgärder som kan leda till att utsatta kvinnor får ett bättre skydd, hjälp och bättre förutsättningar att leva ett liv utan våld, hot eller trakasserier. Nu gäller frågan om att i ett projekt förse unga tjejer och kvinnor som utsatts för hot eller våld med personlarm – vi kommer att rösta ja!

intressant?
våldtäkt, personlarm, SOS Alarm, folkpartiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar