onsdag, december 17, 2008

Jag tror på Volvo - utan statlig ägare!

Anneli Hultén skriver på SVD debatt (17/12) att hon nu är öppen för att staten ska ta över ägandet i Volvo. Jag har skickat in ett svar som jag hoppas de publicerar, annars kan ni läsa det här.

Anneli Hultén menar att ledarskapet måste stå över dogmatiska principer och eget kortsiktigt tänkande. Om det är sådant ledarskap som väntar Göteborgs stad när hon tar över som kommunstyrelsens ordförande är jag oroad. Hennes partikollegor, Göran Johansson och Mona Sahlin är inne på samma spår och menar att AP-fonderna borde köpa upp företagen. Att riskera våra pensionspengar i kampen för att bli fordonsindustrins frälsare, är fel väg att gå. Johansson hävdade dessutom nyligen att regeringens ovilja för hans förslag berodde på att Göteborg styrs av socialdemokraterna. Läs mer här Den debatten hör hemma i sandlådan. För Göteborg vore det skadligt om staten gick in och tog över Volvo.

Jag har full förståelse för den oron hundratals varslade och uppsagda känner inför framtiden och jag har själv nära och kära som är anställda i branschen. Men att allt fler politiker nu försöker övertrumfa varandra i debatten om fordonsindustrin för att kortsikt vinna opinionen, skadar mer än det gör nytta. En viktig del av marknadsekonomin är att aktörerna ska spela på lika villkor och ta egna risker, det vill Hultén sätta ur spel.

Att istället underlätta för dessa genom sänkta skatter och regelförenklingar bör vara fortsatt prioritet samt att som regering nu gjort genom att gå in med garantilån och stärkt stöd till forskning och utveckling med 23 miljarder. Sverige kan aldrig vinna ett subventionskrig mot andra länder. Ett sådant scenario skulle leda till att den inre marknaden i EU skadas allvarligt, då nya gränshinder kommer att tonas upp med kvoter, tullar och prisregleringar. Det är inte vad ett litet och handelsberoende land som Sverige behöver, inte heller Göteborg.

Staten ska hjälpa varslade och arbetslösa genom utbildningssatsningar som gör att människor kan komma vidare och få jobb i andra branscher. Jag är inte främmande för att hitta kreativa lösningar med partnerskap för kompetensutveckling av anställda ockå i företagen. Samtidigt måste bankerna ta sitt ansvar för att enskilda individer som drabbats av varsel inte får gå från hus och hem. Bankerna måste också börja låna ut igen så att företagen kan göra affärer. Fordonsindustrin behöver förnyelse och tillverka bilar som kunderna vill köpa och som möter framtidens miljökrav. Jag tror på en svensk framtida fordonsindustri och jag tror på Volvo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar