tisdag, april 07, 2009

643 miljoner till Göteborg.

Regeringen presenterade idag (DN debatt) sitt stödpaket till kommuner och landsting som kommer i vårpropositionen. Kommunsektorn får ett mycket välkommet tillskott på 7 miljarder nästa år, för 2011 kommer ytterligare 5 miljarder och lika mycket 2012. Det betyder att det för Göteborgs del blir 264 miljoner kronor nästa år för att vara exakt. Och det betyder ytterligare 189 miljoner både 2011 och 2012.

Det är pengar som är mycket efterlängtade! Men vi måste fortfarande vara mycket återhållsamma och hålla 2009 års budget (så gott det går). Försörjningsstödet är troligen det svåraste - för bara ett år sedan var prognosen att behovet av försörjningstöd skulle minska, nu är bilden en helt annan. Men det är också viktigt att vi prioriterar förskolan, skolan och äldreomsorgen. Det kommer inte färre barn till förskolan eller skolan på grund av lågkonjukturen.

Det hade varit bra om Göteborg hade haft möjligheten att "spara i ladorna" när vi gjorde stora överskott. Men det sk balanskravet har hindrat kommunerna att göra det. Folkpartiet har drivit frågan om att se över balanskravet och nu fått gehör. Då kan det i framtiden bli möjligt för kommunerna att spara överskott till sämre tider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar