fredag, januari 22, 2010

Hyresgästerna ska inte betala för Shanghai!

Den senaste tiden har media i granskat Göteborgs stad satsningar i Kina och inte minst den inför världsutställningen som äger rum i Shanghai senare i vår. I en ledare i GT skriver Jimmy Fredriksson att politiker i Göteborg aldrig skulle drömma om att kritisera Kina. Det är inte helt sant. Folkpartiet har både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid ett flertal gånger kritiserat både satsningarna och världens största diktatur, trots att socialdemokraterna bara har hänvisat till UD. Kommunstyrelsen har just nu på sitt bord en motion från Mikael Janson (FP) och Piotr Kiszkiel (FP) om att erbjuda utbildning i mänskliga rättigheter till personal och politiker.

Jag kritiserade beslutet som togs på BRG styrelsemöte och antecknade min avvikande mening till protokollet redan när vi för första gången hanterade frågan om medverkande vid världsutställningen. Styrelsen fattade beslut om att 4,5 miljon skulle BRG stå för och söka medfinansiärer.

Det är även sagt att flera kommunala bolag ska medverka i finansieringen, bland annat Framtiden där jag är vice ordförande, vilket jag inte alls tycker är en god idé. Så här kommenterade jag det i GP:

- Jag är undrande inför budgetförslaget. Det är väldigt otydligt. Jag har opponerat mig förut och tycker fortfarande det känns oklart hur Shanghai-satsningen ska finansieras, säger hon. Enligt Helene Odenjung har inget beslut om bidrag fattats av politikerna i Framtidens styrelse. Och hon tycker inte det finns skäl för allmännyttan att medverka i Kina. – Jag vet inte hur övriga bolag resonerar, men för egen del har jag svårt att motivera hur det skulle gagna hyresgästerna, säger Helene Odenjung.


Det är min inställning inför mötet ikväll också!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar