måndag, februari 01, 2010

Dags för gymnasieval!


Idag är dagen D för ungdomar i Göteborgsregionen att söka till gymnasiet. Gymnasiemässan i höstas, öppet hus och informationsträffar hos SYO har förhoppningsvis underlättat för ungdomarna att göra ett bra val. Det finns många alternativ att välja på. Teoretiska, yrkesinriktade, spetsutbildningar och lärlingsplatser. Och tack vare samarbetet mellan våra 13 kommuner i Göteborgsregionen kan eleverna välja vilken skola och utbildning de vill. Betygen avgör om du tas in på förstahandsvalet.

Men ett litet sistaminutentips till dig som ska söka är att även om du har väldigt bra betyg: Tänk igenom och gör minst ett andrahands- och tredjehandsval också. Andra kanske också pluggat lite extra för att ta sig in på samma skola som du! Lycka till!

PS. Ångrar du dig? Kontakta SYO så får du hjälp att justera ditt val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar