torsdag, oktober 14, 2010

Fullmäktige debatterade förskolan

I kväll har fullmäktige debatterat förskolan i samband med två interpellationer, den första handlade om syskonförturen och den andra om hur stora barngrupperna är i våra förskolor.

Under 2009 ökade antalet förskoleplatser i Göteborgs stad med cirka 1100 platser. Det är en positiv utveckling. Men det räcker inte. Stadens officiella statistik över förskolan ger inte heller någon positiv bild. 290 barn, hade den sista september, väntat i mer än fyra månader på en förskoleplats. Samtidigt sägs det att Göteborg stad har full behovstäckning...

Annan statistik (se bilden ovan) visar att vi har minst 13 avdelningar med syskongrupper som har mer än 26 barn. Vi har 67 småbarnsavdelningar med minst 17 barn i grupperna. Det behövs ingen Einstein för att förstå att det inte är möjligt att bedriva pedagogisk verksamhet i sådana stora grupper. Köerna har minskat på bekostnad av större grupper.

Vi behöver inte fler vuxna på våra förskoleavdelningar. Vi behöver färre barn i grupperna. Det kan vi lösa genom att bygga fler förskolor, erbjuda fler alternativ och planera bättre när vi bygger nytt. Folkpartiet vill exempelvis införa ett särskilt barntal vid nybyggnation och införa maxtak på barngrupperna. Avslutningsvis kan jag konstatera att staden behöver ett bättre uppföljningssystem som kan visa hur verkligheten ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar