onsdag, januari 26, 2011

IT-satsning på Polhemsgymnasiet

På Utbildningsnämndens sammanträde igår godkände vi ett inköp av elevdatorer till Polhemsgymnasiet. Det är en välkommen satsning på fler moderna lärmiljöer och ökad digital kompetens bland elever och lärare. De senaste åren har vi gjort viktiga och strategiska förbättring i vår IKT-miljö med utbildningar, trådlösa nätverk, datorer till lärare inom ramen för program för digital kompetens – DIGG. Ett arbete vi måste fortsätta att utveckla på fler av stadens skolor.

Samtidigt finns det fortfarande mycket kvar att göra på andra områden inom Göteborgs stad. Stadens IT-strategi handlar fortfarande i mångt och mycket om system och för lite om nyttan för personal och medborgare. Ett faktum som blev oerhört tydligt på kommunstyrelsens sammanträde i dag när en diskussion fördes om våra gemensamma IT-system.

Alltför ofta hörs argument om att investeringar i IT är så dyrt, det skrivs dessutom av som om det vore kablar som ska dras eller möbler köpas in - istället för att i skolans värld mer se det som en del av undervisningen. På Konsum och Ica sköter vi själva våra inköp, vi betalar räkningarna genom att knappa in OCR-koder och göra jobbet åt banken medan vi fortfarande inte "äger" vår journal som patient därför att systemen inte talar med varandra. Det finns mycket kvar att göra för att underlätta för medborgare, patienter och naturligtvis också för verksamheterna.

Ett annat perspektiv som också måste lyftas är att nya verktyg måste bli en del av vardagen, inte bara för eldsjälar som brinner för ny teknik. Därför krävs en samsyn på den digitala framtidens möjligheter och det är något som jag fortfarande saknar i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar