onsdag, maj 04, 2011

Desperat idé om storförskola i Frihamnen!

Lokalsekretariatet har tillsammans med Fastighetskontoret påbörjat ett arbete för att hitta ny mark att bygga förskolor på. Det är bra och borde ha gjorts för länge sedan. Men en del av förslagen är något desperata. En idé som prövas är att anlägga storförskolor med 10 till 15 avdelningar på strategiska platser runt om i Göteborg. Ett område som diskuteras är en tillfällig storförskola i Frihamnen. Ett annat är Heden.

På dagens kommunstyrelse ställde jag frågor om hur det var tänkt egentligen. 10-15 avdelningar på samma ställe skulle betyda mellan 200-300 barn, i åldern 1-5 år, på samma plats! Det bor väldigt lite barn i detta området, kommer familjer som erbjuds plats men bor i norra delen av Lundby tvingas acceptera en plats där för att räknas som köande? Självklart ser vi fördelar med att en förskola har flera avdelningar så att man kan samsas om ex kök och ha flexibla öppettider. Men dessa jätteförskolor - förlåt storförskolor hette det visst - är vi mycket negativa till! Var tog barnperspektivet vägen?
Till skillnad från majoriteten vill vi öppna för ökad mångfald och fler alternativ, vilket skulle underlätta såväl valfrihet i utbud som fler platser. Samtidigt blir det tydligare och tydligare att enda sättet att verkligen få fram fler platser och samtidigt minska barngrupperna är att öronmärka resurserna till förskolan.

Från folkpartiets sida har vi också lagt förslag om att införa ett sk barntal, så att det redan från början är klart hur många barn som får plats per avdelning och att det (givetvis) planeras in förskolor när man ska bygga nya bostäder. Men fler familjer väljer att bo kvar i ex Majorna/Linné när familjen växer så prognoserna haltar. Då ökar risken att SDN hamnar man i snabba, smått desperata och akuta lösningar. Förskolepeng hade löst det.

Vi behöver minska barngrupperna - inte skapa allt större avdelningar. Det är varken bra för barnen eller personalen såväl ur ett pedagogiskt-, trygghet- som hälsoperspektiv. Göteborg behöver ett förskolelyft där vi satsar på kvalitét och småskalighet.

Några ljusglimtar fanns också i rapporten. Nämligen att se om kan använda delar av äldreboenden till förskola. En tanke vi fört fram tidigare även när man ska bygga nytt, eftersom både barn och gamla blir gladare i varandras sällskap. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar