tisdag, november 22, 2011

Öka informationen eller ren sponsring?

På kommunstyrelsens bord ligger förslaget om i vilka tidningar som kommunfullmäktiges sammanträden ska utannonseras. Ett ärende som inte brukar vålla så mycket delade meningar.
I kommunallagen står det angivet (5 kap § 10) vad som menas med ortstidning:
en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning inom orten
Stadsledningskontoret föreslår att vi ska fortsätta med GP (486 000 läsare per tidning) och Metro (376 000) för kungörelsen. Båda kommer ut kontinuerligt och har stor spridning inom orten.

Tidigare år har frågan ställts i fullmäktige om inte Göteborgs Fria tidning (av MP) och GT (av FP) också skulle omfattas. Det har avvisats med argumentet att de inte har tillräcklig spridning.

Nu vill de rödgröna komplettera annonseringen till ytterligare några tidningar med ett Göteborgsperspektiv och kopplar det till vilka tidningar som får presstöd. De föreslår därför att annonser även ska införas i tidningarna Göteborgs Frida tidning, ETC lokaltidning Göteborg, Ny tid Göteborgsområdet och Göteborgs-Tidningen. Alla tidningar utom GT har väldigt små upplagor. GT's upplaga är ca (55 000)

Enligt Tidningsstatistik AB har tidningarna följande upplagor:
Göteborgs Fria tidning, 2 200
ETC lokaltidning Göteborg, 2 000
Ny tid Göteborgsområdet, 2 000

Samtidigt finns det faktiskt ytterligare en tidning som har större upplaga (och tar del av presstödet) som inte är med i deras förslag och det är Kommunistpartiets Marxist-Leninist-Proletären (3000) som för övrigt har sin centralredaktion placerad här i Göteborg. Den har man råkat glömma bort i sin iver att förse med tidningar med lokal anknytning lite extra annonspengar?

De rödgröna inte nämner att ETC är en lokal nyhetstidning med ett rödgrönt perspektiv och att Ny tid är en socialdemokratisk nyhetstidning för Göteborgsområdet. Lite märkligt. Det är veckotidningar så visst kan man anse att de kommer ut kontinuerligt men upplagan är alldeles för liten för att den ska rymmas i kommunallagens tolkning. Men det har de rödgröna tänkt på.

De rödgröna skriver i sitt yrkande att kommunallagen medger att
"kungöranden i mål och ärenden hos myndighet mm får kungörande ske även i annan form eller i större utsträckning än den föreskrivna om det finns särskilda skäl till det och kostnaden inte blir större än som är försvarligt med hänsyn till intresse tillkännagivandet skall tillgodose."

Om man nu på allvar vill "öka intresset för kommunfullmäktiges sammanträden och antalet medborgare som besöker sammanträdena" som de skriver i sitt förslag så finns det andra sammanhang och plattformar man kan använda - om dessutom når betydligt fler göteborgare - utan att töja på tolkningen av kommunalagen än annonsering i några lokala partitidningar. En upplaga på 2000 i en stad med över 500 000 får nog anses som "alltför obetydlig spridning inom orten". Så vilka är de särskilda skälen?

2 kommentarer:

  1. Utan att ta ställning till förslaget så undrar jag om man inte kan gå till tanken bakom bestämmelserna. Är det att så många som möjligt ska *läsa* det kommunen publiceras? Eller är det att så många som möjligt ska *kunna* läsa detta? I det förra fallet vill man nå ut på riktigt, alltså ha en reell effekt, och i det senare är det viktiga att… ja, kanske att ingen ska kunna säga att de inte visste. Det senare är naturligtvis viktigt, men nog är det intressant för lokaldemokratin om så många som möjligt faktiskt vet vad som händer? Och i så fall skulle jag gissa att de små tidningar du nämner har mer politiskt intresserade läsare än GP och Metro - åtminstone i snitt.

    SvaraRadera
  2. Som vanligt när det gäller den rödgröna sörjan med Sossarna i spetsen handlar det naturligtvis om "Göteborgsandan" med mygel, fusk, mutor, skumraskaffärer. Värna om sina egna, helt enkelt!

    SvaraRadera