fredag, februari 12, 2016

Enligt Skolverket är förskolans barngrupper i Göteborg för stora


I dag presenterade Skolverket nya riktmärken för barngrupperna i förskolan.  För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn.

Nyligen debatterade jag situationen i förskolan i kommunfullmäktige


Under flera år har barngrupperna blivit allt större i Göteborg. Från Liberalernas sida har vi bland annat krävt att förskolan fortsätter att expandera och att ett maxtak på barngrupperna införs. Statistik från Skolverket säger att i genomsnitt är det 13 respektive 17,4 barn i grupperna. Göteborg ligger alltså betydligt högre än vad det nya riktmärket slår fast. 

Studier visar att stora barngrupper leder till att pedagogiken blir lidande och att barn som gått i stora grupper oftare får det svårare i skolan. Stora barngrupper leder också till barn tvingas ha relationer till för många andra barn och vuxna. Det måste bli färre barn i förskolans barngrupper. Det vinner alla på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar