måndag, mars 07, 2016

Göteborgs klassrum behöver ordning - och studiero


Slagsmål i korridorer, bråk i klassrummen, stökiga lektioner som ständigt avbryts, elever kommer försent och skolk är en vardag på flera av stadens skolor. Exempelvis räknade Skolinspektionen, under enbart en lektion på Sjumilaskolan, till 26 avbrott, eftersom barn och vuxna kom och gick hela tidenKlassrum som präglas av ordning och arbetsro är relaterade till bättre kunskapsresultat, oavsett den socioekonomiska elevsammansättningen på skolan. Därför är det så viktigt att stadens klassrum har studiero.

Liberalerna har i kommunfullmäktige genom åren lagt en rad förslag och åtgärder för att återupprätta den disciplinära ordningen i skolan. Merparten har avvisats. Samtidigt har bristen på ordning, studiero och kunskapsfokus försämrats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar