tisdag, maj 31, 2016

Fokus på skola, äldre, jobb och ökat bostadsbyggande

David Lega, Jonas Ransgård, Helene OdenjungI dag har jag tillsammans med Moderaternas Jonas Ransgård och Kristdemokraternas David Lega presenterat sin gemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

I budgeten gör vi flera satsningar på skolan. Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft.

Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler.

Läs mer om förslaget till budget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar