torsdag, september 01, 2016

Sprututbyte blir verklighet i Göteborg

Under flera år har Liberalerna drivit på och lagt förslag om att ett sprututbytesprogram ska inrättas i Göteborg. Nu blir det äntligen verklighet.

Socialstyrelsen har uppskattat att det finns cirka 8 000 personer som injicerar droger i Sverige. 57 procent av personerna finns i någon av de tre storstadsregionerna, varav ungefär 1 400 i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

I dagsläget arbetar staden mot droger genom ett främjande och förebyggande arbete främst i stadsdelarna tillsammans med social resursförvaltning. Staden erbjuder bl a behandling, rådgivning, rehabilitering och boende för vuxna och unga som vill ta sig ur ett missbruk eller som behöver stöd i sin drogfrihet.

Nu kommer det tas ett viktigt steg i det fortsatta arbetet.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen - i politisk enighet - beslutat att efterhöra stadens intresse för ett sprututbytesprogram. Tyvärr har motståndet varit kompakt vilket försenat införandet flera år eftersom kommunerna har haft veto i frågan. Just nu förbereds ny lagstiftning som innebär att kommunernas veto tas bort. Liberalerna är nu tillsammans med de rödgröna partierna överens om att lämna ett positivt besked till regionen och påbörja förberedelserna med att införa ett sprututbyte i Göteborg. 


Vi är övertygade om att ett program kommer att förhindra att en redan utsatt grupp dessutom drabbas av allvarliga sjukdomar. Missbrukare är ofta personer som inte hörs och som har allra minst frihet. För oss liberaler är det en självklarhet att alla göteborgare garanteras en värdighet och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet där. 

I dag är jag både glad och stolt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar