måndag, mars 12, 2007

Krokben?

I söndagens GP finns ett referat ifrån moderaterans kommundagar och ett seminarium om regeringsmakt men fortsatt i opposition. I artikeln beskrivs den frustration många kommunpolitiker känner av att vara i opposition när vi faktiskt fick en alliansregering. Agneta Granberg, kommunalråd (m) tänker högt "Hur kan vi lägga krokben för socialdemokraterna ändå?"

Måste faktiskt erkänna att jag sätter kaffet i halsen men läser vidare:
"Vi vill ju att regeringspolitiken ska få genomslag även i Göteborg. Nya lagar genomförs men andra delar av politiken blir inte genomförda, säger Agneta Granberg."

Helt sant, den frustrationen känner jag igen!

Agneta Granberg deklarerade att m, kd, c och fp kommer att köra allianspolitik i Göteborg och ständigt fundera över hur man kan lägga krokben för socialdemokraterna.

VA?

Som exempel nämnde hon turbulensen vid tillsättandet av ordförandeposten i Göteborgsregionens politiska styrelse. 10 av regionens 13 kommuner drivs av alliansen och samarbetet över kommungränserna ledde till att Göran Johansson (s) tvingades lämna över ordförandestolen till Jan Hallberg (m)"

Stopp!
Blanda inte ihop äpplen och päron nu.
En majoritet av Göteborgarna valde en alliansregering men de valde också att rösta kvar Göran Johansson i Göteborg (inte nödvändigtvis samma personer...)
Vi måste alltid respektera väljarna. Och det var just därför som Jan Hallberg valdes till ny ordförande i Göteborgsregionen (och jag till ordförande i GR Utbildning...) i december - en majoritet av väljarna i GR-området valde alliansen.

Men det som gör mig riktigt irriterad är Granbergs påstående om att vi i alliansen ständigt funderar över "hur man kan lägga krokben för socialdemokraterna". Några sådana diskussioner har inte existerat!

Min utgångspunkt är Göteborgarna. Vi är valda att representera dem. Det som driver mig är att göra det så bra som möjligt och så långt det går få gehör för folkpartiets och alliansens politik. Drivkraften kan aldrig bli att "lägga krokben för" eller "slå emot socialdemokraterna". Då har man ju helt tappat perspektiven.

Det jag funderar mest över nu är hur vi ska få Göteborgarna att välja folkpartiet och alliansen även i Göteborg 2010. De ska göra det på vår politik, exempelvis:
  • Bort med kön och färre barn i grupperna i förskolan,
  • Rejäl satsning på kunskapsskolan med tidiga insatser och nya utmaningar till alla elever
  • De äldres rätt till stöd och val av boende
  • Ge hemlösa tak över huvudet
  • Jobb och utvecklingsgaranti för att förverkliga integrationen

Att Göteborg inte bara ska kännas igen som en stad som är skicklig på att arrangera evenemang. Vi ska vara en attraktiv stad att leva och bo i, att studera och arbeta i. Och jag tror att det kommer att lyckas eftersom vi är ett lyssnande alternativ till de som idag styr staden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar