torsdag, mars 12, 2009

50 miljoner för att motverka varsel och uppsägningar!

Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat 50 miljoner kronor till projektet VästKraft för att kompentensutveckla anställda som riskerar att bli varslade eller har sagts upp. På två år ska 3500 personer i GR's 13 medlemskommuner bli attraktiva på arbetsmarkanden.

Satsningen innebär att personer som är anställda som riskerar att varslas får kompetensutveckling att de direkt kan gå vidare eller vidareutbilda sig i teknikbranschen.

Satsningen innebär också att personer som redan har sagts upp och behöver kompentensutveckling ska kunna återanställas inom sin bransch, röra sig till en ny eller på sikt kunna starta eget.

- De skiftande behoven kräver stor flexibiltet i utbildningsupplägg. All kompetensutveckling ska vara efterfrågad av näringslivet. Projektet ska leda till att yrkesverksamma inom teknikbranschen ges en kompetensutveckling som gynnar branschens framtida utveckling och leda till nya jobb, säger Helene Odenjung ordförande GR Utbildning

- Ett mycket välkommet tillskott till vår utsatta region.


VästKraft är ett samverkansprojekt mellan GR, BRG, Arbetsförmedlingen, Unionen, Teknikföretagen, IF Metall, Trygghetsrådet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar