tisdag, november 17, 2009

Kvalitetsmässan - panelsamtal med Gudrun & Dilsa

"Frihet från förtryck" var rubriken på panelsamtalet på Kvalitetsmässan

Invandrare och flyktingar riskerar ett dubbelt förtryck. Dels ska de tampas med majoritetskulturens sorteringsmekanismer. Dels ska de – i värsta fall – tolerera fortsatt förtryck under den hederskultur och de religiösa påbud de trodde sig fly från, men inte kom undan. Vad behöver göras för att bryta alla former av förtryck mot de nya svenskarna?
KS-ordf. Anders Lago (S), Södertälje, Gudrun Schyman (FI), Dilsa Demirbag-Sten, författare och journalist, Helena Benauoda, ordförande Sveriges muslimska råd, och Helene Odenjung (FP), Göteborg.
Moderator: Erik Blix.

Tyvärr fick Helena Benauoda förhinder men det blev ändå en spänstig diskussion mellan Gudrun Schymnan, Dilsa Demirbag-Steen, Anders Lago och mig. Lite olika utgångspunkter givetvis men det är ju själva poängen..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar