fredag, april 02, 2010

Folkpartiet lämnar lärarförhandlingarna i SKL

En förhandling mellan två parter måste bygga på förtroende, uttalar Lennart Gabrielsson 3:e vice ordförande i SKL:s styrelse. Något sådant förtroende finns inte nu mellan parterna. Det är nu tredje avtalsrörelsen som striden om lärarnas arbetstid återkommer. Det är djupt olyckligt och fördjupar krisen mellan lärarfacken och SKL.
 
Folkpartiet lämnar nu förhandlingarna vad gäller lärarnas avtal.
För de som vill göra en arbetstidsomläggning finns redan idag, i det centrala avtalet, möjlighet att göra lokala uppgörelser. Att centralt dirigera, i ständig strid med facken, har vi aldrig trott på.
 
Lärarna är skolans viktigaste resurs. (DN) Folkpartiets uppfattning är att de skall ha ett snabbt avtal och förhandlingarna skall ske så att förtroendet återskapas mellan parterna. Det var vår ambition vid förhandlingsbordet. Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling.
 
Vårt bestämda råd är att genomföra ett avtal som inte innehåller arbetstidsomläggning och efter avtalets tecknande aktivt arbeta för att återskapa förtroende parterna emellan, uttalar Lennart Gabrielsson.

Lotta Edholm beskriver Folkpartiets inställning väl i sin blogg.

Uppdatering:
Håkan Lindh kommer lämna rummet när förhandlingsdelegationen diskuterar läraravtalet. Lennart, jag och Birgitta Rydberg kommer att gå ut ur styrelserummet.

Andra bloggar om:
läraravtal, avtalsförhandlingar, lärare, skola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar