tisdag, augusti 20, 2013

Rödgröna har tappat greppet om skolan i Göteborg

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina kollegor Kristina Tharing (M) och David Lega (KD).

Skolan i Göteborg behöver ett lyft både ekonomiskt och politiskt. Efter valsegern 2014 vill vi genomföra en rad reformer. Här är några av våra krav:
  • Se till att lärarna och rektorerna får använda sin kompetens och sina drivkrafter genom större ansvar och befogenheter över verksamheten.
  • Säkerställa skolornas ekonomi genom att öronmärka pengarna till skolan så att rektorn långsiktigt kan planera verksamheten.
  • Bättre möta elevernas behov av stöd, hjälp och stimulans.
  • Uppmuntra lärarna till fortbildning och större ansvar genom att använda och förstärka regeringens satsningar såsom Lärarlyft.
  • Höja lärarlönerna.
  • Ta ett centralt ansvar för skolan i Göteborg genom att införa en central nämnd för specialpedagogik och grundskola.
Tidigare i våras presenterade vi i Alliansen rapporten, Ny start för skolan i Göteborg, läs gärna det inlägget och ta del av rapporten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar