söndag, augusti 10, 2014

Resultat och kvalitet måste gå först!

Daniel Bernmar (V) skriver stolt att det viktigaste de gjort för Göteborg är att de inte har sålt ut välfärden. Det är alltså viktigare för V vem som äger en verksamhet än hur bra den är för göteborgarna. Vi tycker tvärtom. En välfungerande verksamhet är viktigare än vem som utför den. Alliansens utgångspunkt är att ge göteborgarna den bästa servicen, till skillnad från maktanspråken hos vänsterpolitiker. Rödgrönas utgångspunkt är att verksamhet som inte drivs av kommunen själv är dålig för Göteborg och ett hot mot välfärden. Det är enligt oss felaktigt. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina Allianskollegor. Göteborg behöver ett maktskifte och ett nytt modernt ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar