tisdag, augusti 19, 2014

En röst på Folkpartiet är en röst på skolan

Med 27 dagar kvar till valdagen presenterade jag tillsammans med Axel Darvik Folkpartiets valplattform för de kommande fyra åren. Det är dags att ge göteborgarna valuta för skatten. Ökade resurser skapas i grunden bara genom att företag växer, fler kommer i arbete och att utanförskapet minskar. Utan tillväxt, ett starkt företagsklimat och blomstrande företag i Göteborg får vi inte tillräckliga resurser för att satsa på förskolan, skolan och äldreomsorgen. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Göteborg. För det krävs ett maktskifte i Göteborg.

Allt börjar med en bra lärare. Därför måste yrkets status och lärarnas löner höjas i Göteborg, det har Folkpartiet drivit på under flera år för att så ska ske. Vi vill bygga ut det karriärsystem som regeringen satsat på och följa Stockholms exempel med höjda löner för lärare och rektorers löner. Ska vi lyckas locka nya studenter till lärarutbildningen och behålla duktiga lärare i yrket måste deras kompetens också återspeglas i lönekuvertet. Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt nej. 

En stad med ambitioner på skolområdet måste också satsa resurser. Skolan i Göteborg har varit styvmoderligt behandlad länge. Såväl grundskolan som gymnasieskolan i Göteborg är underfinansierad i jämförelse med andra kommuner. Alliansen i Göteborg lägger i vårt gemensamma budgetförslag hundratals miljoner mer på skolan än vad S, MP och V gör. Men det kommer inte att räcka. Mer resurser måste till. För att skapa en mer likvärdig skola borde den förstatligas igen, det är inte rimligt att det skiljer så mycket mellan vilka chanser eleverna får. I Göteborg är Alliansen ense om att flytta ansvaret för skolan ifrån SDN, det är en bra början.

Vi kommer inte att ge oss förrän alla elever längtar till skolan. Det är inte acceptabelt att elever inte kan koncentrera sig på sitt skolarbete för att det är oroligt i klassrummet. Arbetet mot mobbing måste prioriteras. Det är helt avgörande att det är ordning och studiero i klassrummen om vi ska lyfta kunskapsresultaten. Därför behöver vi även satsningar på elevhälsan. Alla elever ska mötas av positiva och höga förväntningar och krav, få tidigt stöd och nya utmaningar.

Utöver skolan finns de andra områden som måste prioriteras. Ett av dem är äldreomsorgen. Där vill Folkpartiet sätta stopp för nedläggning av fler äldreboenden i Göteborg och vi vill börja bygga nya. Kvalitén inom hemtjänsten måste förbättras och en äldreombudsman ska inrättas så att äldre och anhöriga kan få stöd, vägledning och hjälp. Folkpartiet säger nej till vänster i välfärden och ja till valfrihet.

I år har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg i 20 år. Under dessa två decennier har det hänt mycket och staden har förändrats. Samtidigt växer listan på problem som de inte förmår att lösa. Det är ett tydligt kvitto på att det politiska ledarskapet har misslyckats och behöver bytas ut. De rödgröna partierna behöver inte fyra år till på sig. Nu räcker det. Vi i Alliansen är beredda att ta över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar