lördag, januari 28, 2006

Folkomrösta om trängselskatt i Göteborg?

TT ringer. De undrar om jag har någon kommentar till att (s) i Göteborg kommer att föreslå sin partikongress i april att Göteborg ska ha en egen folkomröstning om trängselskatt i samband med valet i höst. Anledningen är att (s) är så splittrade i frågan internt att det är bättre att en folkomröstning får avgöra.

Jag svarar att jag tycker att frågan ska avgöras i ordinarie val!
1) Vi kan inte använda folkomröstningar på grund av att (s) är splittrade i en fråga. De problemen får de lösa internt. De finns massa andra frågor där de är splittrade men det hindrar inte att ledningen har en åsikt och att partikongressen fattar beslut för eller emot trängselskatt.

2) (s) måste ändå deklarera vad de som parti tycker i själva sakfrågan. Vill de, eller vill de inte, ha trängselskatt i Göteborg? Detta är bara ett sätt att fega ur.

3) Om, och jag menar verkligen om, det ändå skulle bli en folkomröstning så finns ett antal frågor att redan ut:
  • Ska vi rösta om Stockholmsförsöket - dvs samma system i Göteborg som miljöpartiet vill? (Jag hörde ex att Frank Andersson sagt att man vill kalla det trängselavgift och att pengarna skulle gå till kollektivtrafiken - det ville Annika Billström (s) i Stockholm också men det säger Pär Nuder nej till! Det är han som avgör vad skattepengarna ska gå sedan... )
  • Hur ska alternativen formuleras?
  • Var skulle tullarna placeras?
  • Hur kommer (s) att agera i folkomröstningen? (Jag har svårt att tänka mig att Göran inte kommer att säga vad han själv tycker till slut - skiljer det sig markant ifrån s-väljarna?)
  • Pendlarna till och från Göteborg kommer att påverkas - röstar Göteborg så borde även kranskommunerna rösta!

Detta är bevis på stor brist på ledarskap! Sossarna är rädda att detta kan bli en fråga som avgörs i valet. I sin desperation att föra bort den från dagordningen vill de ha en folkomröstning så att de fegt kan ställa sig vid sidan om. Men vad är de mest rädda för? Att (mp) & (v) kommer att vinna över ja-sägare från (s) om de säger nej eller att majoriteten riskerar att gå om intet för att alliansen är så tydligt emot införandet av trängselskatt i Göteborg?

Det är i de svåra frågorna som man måste visa var man står. Otydlighet och luddighet har inte varit framgångsfaktorer för någon - så kom igen nu Göran - visa var ni står!
Läs vad TT skrev här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar