fredag, maj 28, 2010

Göteborg föreslår högre åldersgräns för adoption

På folkpartiets initiativ gjordes ett förtydligande i remissvaret på utredningen "Modernare adoptionsregler"

Adoptionsreglerna ska moderniseras och åldersgränsen för att få adoptera ett utländskt barn förslås i utredningen höjas från 42 till 43 år. Alldeles för strikt, anser alltså nu Göteborgs Stad. I remissyttrandet till Justitiedepartementet föreslås istället ett riktmärke på 45 år och stor hänsyn till individuella förutsättningar.

Just nu pågår en översyn av adoptionsreglerna och det är barnperspektivet som står i fokus. Utredningen föreslår bland annat ett förtydligande i föräldrabalken att det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om adoption av barn under 18 år. Förslaget innebär också en höjning av åldersgränsen för att få adoptera ett barn som bor i ett annat land. Idag får man vid ansökningstillfället inte ha fyllt 43 år, en åldersgräns som föreslås höjas med ett år.

Göteborg vill ha riktmärke istället för strikt gräns
Men en sådan ändring gör regelsystemet alltför stelt, anser Göteborgs stad. I ett remissyttrande framhåller man att tillämpningen av reglerna varierat runt om i landet och att individuell hänsyn är att föredra framför en strikt åldersgräns. De sökandes egna förutsättningar och barnets ålder bör istället vara styrande, menar Göteborgs stad, och föreslår att åldersgränsen ersätts av ett riktmärke på 45 år
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar