måndag, juni 07, 2010

Tidigare betyg bra för eleverna!

Per Acke Orstadius skrev i förra veckan på GP Debatt (1/6) att betygen är direkt skadliga för eleverna, förstör deras självförtroende och skapar stress. Du kan läsa hans artikel här.

Det finns nästa inget stopp i raljerandet om betyg. Nyligen presenterade Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) rapporten ”Betygssatta barn – spelar det någon roll i längden?”. Den visar att tidiga betyg i grundskolan gynnar de framtida studierna. Barn till lågutbildade som inte fick betyg på låg- och mellanstadiet hade lägre sannolikhet att nå en gymnasieexamen än de som fick betyg. För flickor ökade andelen som inte gick gymnasiet med 8–16 procent och för pojkar med 7–10 procent.

Mitt svar publicerades igår.
Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma, och ha höga förväntningar på dem som inte har några förväntningar på sig själva. Särskilt barn som kommer från hemmiljöer utan studietradition behöver en skola med kunskapskrav. Folkpartiet är övertygat om att barn från familjer utan studietradition tjänar mest på en skola med tydliga kunskapskrav och tidigare betyg. Klassresan börjar i klassrummet.
Även föräldrar är betjänta av tidig och tydlig information om deras barns kunskapsutveckling. Därför har vi redan sett till att alla föräldrar får skriftliga omdömen om hur deras barn klarar skolan från första klass. Även där är den röd-gröna oppositionen oeniga. Men muntlig information räcker inte, då den tenderar att fokusera på det sociala. Betyg från årskurs sex är något som alla kommer att tjäna på.
Riksdagen kommer under hösten att få ta ställning till regeringens proposition om tidigare betyg och nytt betygssystem i höst. Hittills har (S) sagts sig acceptera betyg från år 6, (MP) möjligen från 9:an dvs senare än idag och (V) vill avskaffa betygen helt. Det avgörs i höstens val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar