torsdag, augusti 12, 2010

Alla elever ska känna sig trygga i skolan


Det kommer allt fler rapporter om att ungdomar mår dåligt. Det handlar om typiska stressymptom som huvudvärk och magont, men också ätstörningar, ångest och depressioner. Vi vet att elevernas hälsa påverkar deras studieresultat. Därför är det en viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemet att förbättra skolans arbete med elevhälsa. 

Under mandatperioden har folkpartiet stärkt och lyft elevhälsan. I den nya skollagen framgår det att elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, även när det kommer till fristående skolor. Det är bra – men det behövs mer.

I söndags samlades hundratals folkpartister och intresserade väljare på ett fullsatt Societetshus på Marstrand för att lyssna på Jan Björklunds traditionella sommartal. Efter talet presenterades rapporten, Tryggare skola, där vi bland annat höjer ambitionerna för elevhälsan under kommande mandatperioden.

Förslaget innebär ett riktat statsbidrag på en halv miljard per år och som motsvarar ett tusen fler skolsjuksköterskor, skolläkare, skolkuratorer och skolpsykologer i våra skolor. Ett sådant förslag skulle göra skillnad för de ungdomar som verkligen behöver extra stöd och hjälp att både klara sina studier och sin vardag.

För vi vill ha en skola där alla elever känner sig sedda, är trygga och mår bra. Det förutsätter ett välfungerande förebyggande arbete, till exempel genom en bra elevhälsa och insatser mot mobbning. De flickor och pojkar som är de allra mest utsatta i vårt samhälle måste få det stöd och den hjälp som behövs för att de ska klara sin skolgång. Folkpartiet gör skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar