söndag, augusti 22, 2010

Kvinnor måste känna trygghet i sitt eget hem.Det beskrivs ofta som "lägenhetsbråk". I själva verket är det olika former och grader av misshandel. Mäns våld mot kvinnor är det mest akuta jämställdhetsproblemet. Nyamko Sabuni har under sin tid som jämställdhetsminister gjort stora insatser för att förebygga våld och ge utsatta stöd. Men det arbetet måste fortsätta. Sedan början av 1990-talet har andelen kvinnor som uppger att de varit utsatta för våld eller hot ökat. År 2006 anmäldes 25 491 misshandelsbrott mot kvinnor som är 15 år och äldre, enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet. Mörkertalet är stort. Enligt Rädda Barnen finns det mellan 100 000 och 190 000 flickor och pojkar i Sverige som bevittnar och därmed upplever våld i hemmet. Kostnaderna för samhället uppgår till över 2 miljarder.

Sverige ska vara en rättsstat för alla – oavsett kön. Men tusentals människor, främst kvinnor, lever idag i skräck för sin man eller f.d. partner. Dessa kvinnors frihet är begränsad och samhället sviker genom att alldeles för lite görs för att hjälpa dem. Skyddet för hotade och misshandlade kvinnor måste stärkas och rättsväsendets insatser öka. Vi behöver en nolltolerans när det gäller våld i nära relationer. Vi måste reagera och agera. Filmen är ganska talande, eller hur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar