måndag, augusti 16, 2010

S vill tvinga Sveriges kommuner att följa misslyckandet i Göteborg

Ylva Johansson vill tvinga kommuner att satsa extra i utanförskapsområden och det ska ske genom att tvinga på landets kommuner den fördelningsmodell som används här i Göteborg. Göteborg må vara socialdemokratins skyltfönster – men här viker kunskapsresultaten och modellen i sig skapar problem för förskolor och skolor. Att SDN (stadsdelsnämnderna) får pengar, som de sedan fördelar om, garanterar inte alls att den som har störst behov får den hjälp de behöver. Det är inte ens säkert att pengarna går till skolan över huvud taget.

Exempelvis får en elev som bor i Biskopsgården med sig närmare 10.000 kronor extra i stödresurs om hon eller han väljer en skola i annan stadsdel eller en fristående skola, medan en elev som bor i stadsdelen Älvsborg får med sig ungefär 500 kronor. Oavsett om eleven i Biskopsgården eller i Älvsborg har behov av extra stöd eller ej. Det är inte var du bor som ska avgöra stödet, utan vilket behov du har.

Folkpartiet vill, till skillnad från socialdemokraterna, öronmärka resurserna till varje barn och elev. Genom vår peng-modell garanterar vi ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Det skulle stärka likvärdigheten över staden samtidigt som de elever som behöver hjälp får stödet som behövs för att klara målen. Vi vill också utveckla ”magnetskolor” i socialt utsatta områden, där framgång belönas, för att bryta utanförskapet.

Undersökningar visar att det är främst arbetarklassens barn som drabbas värst av socialdemokraternas flummiga skolpolitik. Vad som behövs i Göteborg är tydliga kunskapskrav, tidiga kontrollstationer och tidigare betyg. Alla elever har rätt att mötas av utmaningar i skolan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar