måndag, februari 28, 2011

Göteborg behöver en stadsarkitekt

Tillsammans med Kjell Björkqvist skriver jag i dag på ETC debatt om behovet av en stadsarkitekt i Göteborg. För några år sedan motionerade vi om att inrätta en sådan funktion och vi saknar fortfarande en konstnärlig ledare som kan vara spindeln i nätet, hålla ihop frågorna om stadens utveckling, vara en kraft för en samlad vision och ha ett tydligt mandat att driva en debatt kring dessa frågor. Det finns nu större möjligheter än på länge att inrätta en funktion som tar till vara de möjligheterna och det är en tjänst som stadsarkitekt.

Ett flertal arkitekter i Göteborg skrev i söndags på GP debatt om samma behov och är precis inne på samma linje som oss: "Vi vill se en befattning som stadsarkitekt där innehavaren ges status och mandat att uttala sig med egen röst och utifrån sin professionella kunskap". Även Peter Hjörne fortsätter att driva frågan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar