söndag, mars 13, 2011

Säkerställ valprocessen

På onsdag kommer kommunstyrelsen besluta om att ge Valnämnden rätt att använda eget kapital samt skjuta till extra medel för att kunna genomföra omvalet till regionfullmäktige som äger rum den 15 maj. Det är bra att det tillförs mer resurser – men mer måste till för att säkerställa valprocessen. För i samband med valet i höstas slogs det rekord i antal klagomål. Tyvärr kan listan över fel göras väldigt lång.

Röster tappades bort, budröstning manipulerades och vallagens kvalitetskrav tillämpades inte. I vallokalerna var det oordning och familjeröstning upptäcktes och det fanns flera fall av bristande kontroll av legitimationer. En annan allvarlig brist var att förtidsröstningen hade för få utsedda röstmottagare. Tidvis var det endast en person som hade hand om hela valförrättningen i respektive förtidsröstningslokal och vallokaler öppnades för sent.

Att genomföra val är en omfattande och komplicerad process. Utan lämpliga lokaler och mer personal som är ordentligt utbildad, skadas valens demokratiska legitimitet. Vi har lagt ett förslag som ska behandlas samtidigt och som enkelt går ut på att Valnämnden i Göteborg får i uppgift att säkerställa valprocessen.

Daniel Andersson, FP-kandidat till regionfullmäktige, bloggar också om att stärka valprocessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar