torsdag, mars 24, 2011

Alliansen vill hjälpa Polstjärnan att få säker skolväg

Montessoriskolan Polstjärnan ska få gång- och cykelbanan till skolan färdigställd, därför har jag, Jonas Ransgård (M) och Maria Berntsson (KD) tillsammans lämnat in en motion till Göteborgs Kommunfullmäktige vid dagens sammanträde med en ansökan om 100 000 kronor ur Wilhelm Röhss´ donationsfond till Letsegårdsvägens Oskyddade Trafikanter Ekonomisk Föreningen (LOTEF).

Montessoriskolan Polstjärnan är belägen i Billdal. Till skolan tar man sig längs med Letsegårdsvägen som är en smal liten lokalväg utan vare sig gång- eller cykelbana eller ens en ordentlig vägkant. På den vägen samsas skolans drygt 180 barn med bilarna på väg till och från skolan. LOTEF bildades för att på privat initiativ bygga en separat skyddad gång- och cykelbana (grusväg) längsmed Letsegårdsvägen. Projektet startade i december 2008 med en trafikmätning. Enligt den passeras skolan varje dag av 850 bilar. Mindre än hälften av bilarna höll rekommenderad hastighet om 30 km/h trots inte mindre än sju vägbulor i området.

Gång- och cykelbanan blir en säkrare väg för oskyddade trafikanter, framför allt skolbarnen, längs med Letsegårdsvägen. Den kommer också att bidra till att skapa en bättre infrastruktur i området eftersom den blir ett komplement och en anknytning till den populära Säröbanan, något alla vinner på. Sammanlagt vill man bygga ca 1.3 km gång- och cykelbana. Hittills har föreningen lyckats samla ihop ca 95 000 kronor från privatpersoner och företag. För denna summa har man byggt nära 200 meter av vägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar