onsdag, mars 30, 2011

Förskolekön har kompletterats med kö till personalens knä

I dag presenterade Skolverket ny förskolestatistik. För Göteborgs stad är det tyvärr en väldigt mörk läsning. Sifforna visar tre oroande trender:
  • Barngrupperna blir allt större.
  • Redan stora barngrupper blir än större.
  • Personaltätheten minskar.
Folkpartiet har sedan tidigare krävt fler åtgärder för att komma till rätta med situationen inom förskolan både kommuncentralt och runt om i våra tio stadsdelar. Inläggen på vår SDN-bloggen bekräftar också att stora barngrupper inte är något enstaka fenomen, utan finns i flera stadsdelar. Nu lyfter jag frågan till fullmäktige. 

Skolverkets statistik visar att 20 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg har fler än 21 barn i barngrupperna. Även småbarnavdelningarna (0 till 3 år) ökar kraftigt och i Göteborg har 24 procent av enheterna fler än 17 barn.

Anneli Hulthén och socialdemokraternas vallöften om "fler sagostunder" var bara tomma ord. Kön till en förskoleplats har nu kompletterats med kö till personalens knä. Utvecklingen är fullständigt oacceptabel och måste stoppas. Det är inte möjligt att bedriva pedagogisk förskoleverksamhet i en sådan miljö.

Från den första 1 juli kommer den nya skollagen att träda i kraft och då kommer en ny läroplan tillämpas i förskolan. Det innebär ett förstärkt uppdrag för förskolan och som det ser ut nu kommer inte Göteborg att lyckas med det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar