fredag, oktober 07, 2011

Majoriteten backar - nu införs en granskningskommission!

I går förhandlade gruppledarna i kommunstyrelsen om nya åtgärder för att minska risken för oegentligheter. Förhandlingarna föll ut väl med de förslag som vi i Alliansen sedan tidigare har fört fram. Framförallt handlar det om att det nu införs en oberoende granskningskommission direkt under stadsrevisionen.

Som jag skrev igår är det viktigt att utreda vad som har skapat grogrund för den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg under decennier. Nu får kommissionen möjlighet att vända på stenar och verkligen granska det som har varit. Vi fick också igenom att det ska införas en kommungemensam kod med fokus på etik och moral, ett viktigt komplement i värdegrundsarbetet i staden. Majoriteten köpte också vårt förslag om att stadsrevisionen ska stärkas för att identifiera brister och förhindra oegentligheter.

Det som hänt i Göteborg visar med all önskvärd tydlighet att det finns en kultur att göra upp med. Vi har tusentals medarbetare i staden som gör ett fantastiskt arbete varje dag. Våra anställda ska också vara stolta över att ha Göteborg som sin arbetsgivare. För att komma dit behöver vi granska det som har varit, inte bara vända blad och går vidare. Det kommer säkert att komma fram nya saker när granskningen och kontroller görs - det är utmärkt! Nu har vi tagit flera viktiga steg med att göra upp det som har varit.

Jag och Folkpartiet liberalerna utesluter inte att det kan behövas fler insatser för att stärka öppenheten i Göteborg. Ett exempel är den så kallade lojalitetsklausulen, som tolkats så att anställda förbinder sig att vara lojala, dvs att inte yppa omständigheter av betydelse för arbetsgivaren, kan det ha bidragit till en sluten stad? Det tydligt att öppenheten och meddelarfriheten på sina håll har fått stå tillbaka för lojaliteten med sin arbetsplats och ledning. Det här behöver ses över.

Bolagiseringen av staden - Göteborg har flest kommunala bolag i hela landet - har vi länge kritiserad och ifrågasatt. Även där har vi fått igenom att en översyn ska göras.

Göteborgarna älskar sin stad men det är tydligt att Göteborg stad behöver ett stålbad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar