onsdag, oktober 12, 2011

Ompröva beslutet om sprututbyte

Både svenska och internationella erfarenheter visar att sprututbytesprogram är en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Hiv-epidemier kan snabbt ta fart och för oss är det viktigt att sätta in tidiga åtgärder innan det är för sent. Vi är övertygade om att ett sprutbytesprogram i Göteborg skulle förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar. Det skriver jag i dag på GP debatt och menar att kommunstyrelsen borde ompröva beslutet om ett sprututbytesprogram i Göteborg. Nu lyfter jag frågan i en interpellation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar