måndag, oktober 24, 2011

"Det går inte att hålla på så här längre"

I dag inleder Göteborgs-Posten en granskning av den rödgröna majoritetens vallöften. Först ut är förskolan. GP konstaterar att under de 17 år som socialdemokraterna har haft makten har inte mycket hänt. Löftena har, precis som försvarstalen och köerna, bestått.

För mer än åtta (8) år sedan interpellerade jag Frank Andersson (S), då kommunalråd med förskoleansvar, om den aktuella kösituationen till förskolan. Andersson svarade i fullmäktige att:

”Det åligger de enskilda stadsdelarna att hantera frågan. Vi menar att man på detta sätt garanterar att de som har bäst kunskap om de lokala förutsättningarna också är de som fattar de beslut som är bäst för den enskilda stadsdelen.”

”Då det ligger på stadsdelsnämnderna att ansvara för förskolan kommer kommunstyrelsen inte att ålägga dem en centralt plan för att komma till rätta med kön till förskolan.

Sedan dess har ett antal kommunalråd, med ansvar för förskola/skola, bytts ut. Svaren på våra frågor har nästan kopierats och klistrats in. Under lång tid ifrågasattes även barnomsorgslagen (att alla ska erbjudas plats inom fyra månader), man hittade på egna tolkningar som att för att räknas måste man köa till alla förskolor i stadsdelen, man sa nej till fristående förskolor och dagbarnvårdare osv.

Den stora nyheten i GP är att Frank Andersson (S) nu öppnar för att öronmärka resurserna till förskolan på riktigt och menar att "det går inte att hålla på så här längre". Det är välkommet, men jag tror dessvärre att han är ensam om det i rödgröna gänget.

De "satsningar" som de S, V och MP gjort i budgeten har i realiteten varit pressmeddelandepengar. Det har inte blivit satsningar på förskolan i verkligheten eftersom pengarna fördelas på SDN som sedan kan använda dem till annat.

Vill man minska barngruppernas storlek, få bort köerna, höja kvaliteten och valfriheten i förskolan så måste man öronmärka resurserna! Vi har nu 17 års bevis på motsatsen...

Några andra inlägg om
situationen inom förskolan i Göteborg: 1,2,3, 4,5,6,7.
I nyhetsflödet: GP, GT,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar