torsdag, september 13, 2012

Ett nystartskvarter kan bli verklighet i Göteborg

På kommunstyrelsen i nästa vecka kommer Axel Darviks och min motion om att skapa ett nystartskvarter att behandlas. Motionen har varit ute på remiss och samtliga remissinstanser är glädjande nog positiva till förslaget om att ta fram en plan för att skapa ett nystartskvarter.

Tanken är att kvarteret ska bidra till att stimulera entreprenörskap och tillväxt i Göteborg. Ska vi lyckas skapa nya framgångsrika företag i staden behövs en kombination av bra idéer, kapital och entreprenörer. Ett nystartskvarter kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för nytänkande, underlätta företagande och samarbete mellan olika små eller medelstora företag och företagare.

Göteborg kan bättre. Tillväxt är nödvändigt för utvecklingen av vår region. Göteborg behöver fler företagare!

Folkpartiet vill börja nu, med ett Entreprenörernas hus som kan utvecklas till ett nystartskvarter. Remissinstanserna är positiva. På onsdag får vi se om de rödgröna också säger ja.

Uppdatering 20/9. Motionen blev bordlagd av Miljöpartiet och kommer behandlas i mitten av oktober. Metro skrev om förslaget häromdagen och jag vill lugna alla med att förslaget inte handlar om några subventioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar