måndag, september 10, 2012

Regeringen stimulerar barnomsorg på kvällar, nätter och helger


Regeringen satsar sammanlagt 108,5 miljoner kronor under åren 2013 till 2016 för att öka tillgången till omsorg på obekväm arbetstid. Satsningen, som Nyamko Sabuni presenterade i dag,ska stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda barnomsorgpå kvällar, nätter och helger.

Arbetslinjen rör inte bara de som jobbarnio till fem. Även de föräldrar som arbetar i branscher med andra tider måsteha rätt till en god barnomsorg på andra tider. 
Nyligen öppnade Göteborgs tredje förskola med öppet dygnet runt i Västra Frölunda och det behövs fler liknande lösningar, som syftar till flexiblare öppettider, runt om i staden. Det är viktigt att utgå ifrån barnens behov i kombination med föräldrarnas omsorgsbehov. En del föräldrar erbjuds passning några timmar hemma på kvällen vilket givetvis också är en utmärkt lösning.

Förhoppningsvis kan regeringens stimulansmedel bidra till att och underlätta så att fler kan förena föräldraskap och förvärvsarbete på kvällar, nätter och helger i Göteborg.

I nyhetsflödet: AB,

1 kommentar:

  1. Det är märkligt att ingen har tänkt på vad personalen tycker? Finns det förskollärare som
    vill arbeta på kvällar, helger och nätter? Dessutom finns det ju risker med skiftarbete/nattarbete.

    SvaraRadera