måndag, september 24, 2012

Karriärtjänster för lärare införs

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) förslaget om att inrätta karriärtjänster för lärare inom grundskolan och på gymnasiet. Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke och ska vi kunna stärka och lyfta yrket behöver fler studenter välja att söka sig till landets lärarprogram och fler lärare måste stanna kvar och undervisa i klassrummet. Den absolut viktigast åtgärden är att börja höja lärarnas löner som har halkat efter. Reformen innebär att två nya karriärsteg införs för lärare, förstelärare och lektor.
  • Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa, men också ska kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.
  • Personer med lägst licentiatexamen i ett ämne eller ämnesdidaktik ska kunna bli lektorer. Lektorer ska utöver undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller bedriva forskning som gynnar undervisningen.
Genom reformen kommer ungefär 10 000 lärare kunna göra karriär inom sitt yrke och kraftigt höja sina löner. Yrkesskickliga lärare måste kunna göra karriär inom sitt yrke, utan att behöva sluta undervisa. Att behålla de bästa lärarna i klassrummen är viktigt för att förbättra resultaten i svensk skola. Jag hoppas också att Göteborg kan möta upp statens satsning på läraryrket.

Folkpartiet i Göteborg, har som enda parti i kommunfullmäktige, avsatt resurser för att höja lärarnas löner i Göteborg. I budgeten för 2013 förstärkte vi vår lärarlönesatsning med ytterligare 30 miljoner kronor. Det handlar om prioritera och det har vi gjort. 

I nyhetsflödet: Svd, SR, GP,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar