torsdag, november 08, 2012

Nu krävs krafttag och jävlar anamma!

Igår presenterade Skolinspektionen sin samlade kommunrapport för Göteborg stad. På flera områden är det en upprepning av kritiken för sex år sedan! 
  • Mer än var fjärde elev når inte målen i nian.
  • Det är anmärkningssvärt stora skillnader i kunskapsresultat, både mellan och inom stadsdelarna.
  • Ansvariga för skolan måste ta ett samlat grepp kring de förhållanden och processer i verksamheten som har betydelse för kunskapsresultaten och en hög kvalitet på utbildningen.
  • Det innebär bla att ge elever särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs
  • Anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar och behov (dvs både den som behöver stöd och den som behöver extra utmaningar!)
  • Förbättra arbetet med nyanlända elever och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Svidande kritik och saker som vi i Folkpartiet och Alliansen påpekat gång, på gång, på gång men mötts av samma inställning ifrån de rödgröna. "Det är inte fullmäktige/kommunstyrelse (välj själv beroende på var vi lyft frågan) som ska diskutera det, det är SDN som är skolstyrelse".

Skolinspektionens uppdrag är att peka på brister som huvudmannen (kommunen) måste åtgärda och på kommunstyrelsen igår drog de flera exempel på där varken SDN eller kommunen sammanställer resultat från nationella prov eller betyg i lägre årskurser alls. Trots att det är en indikator (bland flera) på var stödbehovet finns! Man pekar också på att SDN har flera olika interna system för att fördela pengarna till skolan.
Rapporten ger verkligen inte majoriteten stöd att fortsätta på samma väg, vilket Robert Hammarstrand hävdar i dagens GP.

Det är dags att lyfta ansvaret från stadsdelspolitikerna som inte har lyckats med sitt uppdrag och inrätta en central grundskolenämnd samtidigt som resurserna till skolan öronmärks. Vi ser tydligt att de elever som är i behov av extra stöd och hjälp – är de som drabbas mest. Lika allvarligt är att studiemotiverade elever inte får tillräckligt med utmaningar. Också något som Skolinspektionen lyfte fram! Alla elever har rätt till stöd och mötas av höga förväntningar och nya utmaningar!

Den rödgröna majoriteten beslöt nyligen att stadens utvecklingsenhet Center för skolutveckling ska utredas och eventuellt flyttas från kommunstyrelsen för att placeras på en annan förvaltning. Vi var emot. Vi skulle hellre se utvecklingsenheten stärktes och utvecklades. Vi vill också återinföra den specialpedagogiska utredningsenheten som de rödgröna avskaffat. 
Det behövs en nystart och det behövs en ny politik – inte mer av samma. Så jo, Sarah Britz - skolan blir en valfråga även nästa val. Även om jag mellan raderna kan förstå din uppmaning till de rödgröna att tänka om, så har socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet styrt skolan och Göteborg i 20 år. Det går inte att skylla ansvaret för förskoleköer, bostadssegregation eller att man inte lyckats vända kunskapsresultaten och ge elever det de behöver på någon annan!
Nu krävs krafttag och jävlar anamma. Därför kommer vi fortsätta att lägga förslag på hur vi kan ge rektorer, lärare och eleverna bättre förutsättningar att lyckas.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, Metro, Västnytt, SR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar