fredag, november 02, 2012

Skolplikten ska värnas!

Skolan ska vara öppen för alla. Domen i kammarrätten som tillåter konservativt religiösa föräldrar att undervisa i hemmet måste rivas upp. Det finns många barn som får sina speciella behov tillgodosedda. Dessutom ska ett aktivt antimobbningsarbete ske på varje skola. Det skriver jag i dag på DN debatt tillsammans med Lotta Edholm.

Jag skriver mer om fallet och domen i kammarrätten här. Laila Qaraee skriver även om fallet på Brännpunkt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar