måndag, februari 25, 2013

Det ska löna sig att vara lärare!


Folkpartiet och regeringen gör nu en omfattande satsning för skolan, på lärarna och deras möjlighet att göra karriär i klassrummet. Lärarna är den avgörande faktorn för resultaten i skolan och om vi ska kunna behålla och locka de bästa personerna till läraryrket måste läraryrket ha hög status.

Från och med i höst kommer landets kommuner kunna ta del av statliga bidrag för att finansiera karriärtjänsterna, Förstelärare och Lektor. Fullt utbyggt handlar det om 880 miljoner som satsas per år och kommer innebära att drygt 10000 lärare får möjlighet att göra karriär. Det är drygt vart tionde lärare. För Göteborgs del innebär det ett hundratal tjänster.

Satsningen är ett viktigt steg för att stärka och utveckla läraryrket. Samtidigt är det viktigt att även använda det nya läraravtalet. Folkpartiet har som enda parti i Göteborg avsatt resurser, under de senaste två åren, för att höja alla lärares löner.

Vi har sedan tidigare krävt att Göteborgs stad ska börja planera och förbereda för de nya karriärtjänsterna i stadsdelarna som kommer att finansieras fullt ut av staten. Nu får vi en stor möjlighet att utveckla det pedagogiska arbetet och den möjligheten ska vi ta. Det ska löna sig att vara lärare i Göteborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar