torsdag, februari 07, 2013

Mindre byråkrati – mer tid för undervisning

I går presenterade Jan Björklund två förslag som syftar till att minskalärarnas arbetsbelastning. Dels slopaskravet på den individuella utvecklingsplanen (IUP) och skriftliga omdömen helt och hållet i årskurserna 6-9 och dels behöver skriftliga omdömen inte ges varjetermin i de lägre årskurserna utan minst en gång per läsår. Det är ett välkommet besked.

Lärare ska undervisa, inte drunkna i administration. Fokus ska vara på undervisningen. Därför är det positivt att Folkpartiet och regeringen nu ser över möjligheterna att ge lärarna mer tid till undervisning, mer tid till eleverna. Det är också en naturligt steg att ta nu när tidigare betyg har införts. 

Det är bara att konstatera att kraven på dokumentation har blivit för långtgående. Förhoppningsvis kan också den utredning som nu är tillsatt bidra till att minska lärarnas administrativa börda än mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar