onsdag, september 07, 2011

Företag behöver bättre förutsättningar i Göteborg

I dag presenterade SKL sin nya ranking av företagsklimatet i landets kommuner som bland annat gjorts tillsammans med Business Region Göteborg. Det är första gången som en öppen jämförelse görs av företagsklimatet av SKL och det är mycket välkommet. Rätt använt kan det bli ett viktigt verktyg för att kunna förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen.

För Göteborgs och västsveriges framtid är det helt avgörande att vi har ett starkt och välmående näringsliv. Centralt i ett sådant arbete är att staden underlättar och förenklar för näringsidkare i kommunen. Utan tillväxt kan vi inte finansiera vår gemensamma välfärd, därför är resultaten oroande och måste tas på största allvar.

På senare tid har det kommit flera olika undersökningar, bl a från Svenskt Näringsliv, som har bekräftat att det finns en hel del att förbättra i Göteborgs företagsklimat. Svenskt Näringslivs undersökning, som de gjort i över 10 års tid, brukar socialdemokraterna - ivrigt påhejade av miljö- och vänsterpartiet - ifrågasätta med att det är fel frågor som ställs och det är fel personer som svarar. Ett ganska strutsaktigt beteende om man vill underlätta för företagande.

Också i SKL's ranking får Göteborg sämre resultat än genomsnittet. Områden där staden sticker ut mest negativt är bygglov och serveringstillstånd. Från Folkpartiet och Alliansen har vi redan föreslagit att en företagslots ska införas i Göteborg för att underlätta kontakterna mellan kommunen och företagare.

På dagens seminarium - listigt nog döpt till INSIKT - framfördes dessutom hur viktigt attityder, service och effektivitet är för att förbättra företagsklimatet.  Det blir allt tydligare att det behövs nya idéer i Göteborg - att gå från ord till handling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar