torsdag, september 01, 2011

Mer fokus på kunskap och undervisning

Namnge dokumentetStadsledningskontoret presenterade igår den senaste betygsstatistiken för grundskolorna i Göteborg, vilket jag i dag kommenterar i GP (finns inte på webben).

Att andelen elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen fortsätter att minska är en trend som måste vändas. Behörighetskraven till gymnasiet har skärpts vilket är bra för att det höjer gymnasiets status. Det kan vara en delförklaring. Enligt Framtidsvägen, gymnasieutredningens betänkande, skulle andelen elever med dagens betyg som inte når gymnasiebehörighet öka från 11 till 12 procent. Men att andelen obehöriga till gymnasiet har ökat så kraftigt visar att fler insatser måste till för att hjälpa eleverna att nå målen.

Det är genom att mäta och utvärdera elevernas kunskaper som vi på ett tidigt stadium kan fånga upp de elever som behöver extra stöd och hjälp. Därför behöver vi mer av tidiga insatser och kontrollstationer men även mer av sommarskola, läxhjälp och extra undervisning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar