onsdag, september 04, 2013

Regeringen tillför miljarder till gymnasieskolan


Reformeringen av den svenska gymnasieskolan har varit en av de allra viktigaste reformerna som Alliansregeringen har genomfört sedan maktskiftet 2006. Ett rejält omtag togs för att lyfta kvalitén på de studieförberedande programmen, stärka yrkesutbildningarna och minska avhoppen. 2011 startade den nya gymnasieskolan och min bedömning är att eleverna har anpassat sig till den nya gymnasieskolan.

När beslutet togs 2009 förutsattes effektivitetsvinster med den nya gymnasieskolan. Dessa vinster skulle bland annat uppnås genom färre valmöjligheter för eleverna, genom minskat utrymme för olika utbildningsinriktningar och genom att genomströmningen i gymnasiet långsiktigt skulle komma att öka. 

Jag har hela tiden varit kritisk till att reformen inte finansierades fullt ut och det har påtalats vid ett flertal gånger. På sikt kommer reformen att ge resultat – men det tar tid. Nu har regeringen lyssnat och det välkomnas!

I den kommande budgetpropositionen föreslås nämligen att kommunerna tillförs 1 360 miljoner kronor för 2014 och beräknar 1 930 miljoner kronor för 2015 och 1 460 miljoner kronor 2016. Miljoner som kommer att betyda mycket runt om i landets kommuner, även i Göteborg.

Under lång tid har socialdemokraterna krampat sig fast vid denna fråga och samtidigt fortsatt blunda för att gymnasieskolan i Göteborg är och har varit underfinansierad i mer än tio år. Nu, äntligen, kanske den rödgröna majoriteten kan tänka om. Det skulle den göteborgska gymnasieskolan må bra av. Gymnasieskolan behöver lokala satsningar. Ansvaret är lokalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar