tisdag, september 03, 2013

Viktigt stöd till kvinnojourerna


Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem med grund i kön, makt och sexualitet. Våldet mot kvinnor är ett av de största jämställdhetsproblemen i Sverige i dag. Därför är det mycket glädjande att regeringen genom Maria Arnholm (FP)  och Maria Larsson (KD) i dag presenterade att det statliga stödet till kvinnojourerna ska ökas kraftigt. Höjningen innebär mer än en fördubbling av medlen till landets kvinnojourer.

Folkpartiet i Göteborg välkomnar varmt denna satsning. Kommunerna har det yttersta ansvaret för skydd och stöd för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer enligt Socialtjänstlagen. Folkpartiet i Göteborg har länge drivit på för och efterfrågat en långsiktig finansiering av kvinnojourerna.

De medel som nu beviljats är statliga insatser som riktas till att utveckla och kvalitetssäkra kvinnojourernas arbete, genom utvecklingsmedel, särskilda uppdrag och ett ambitiöst jämställdhetsarbete. Ett särskilt fokus ligger på att särskilt nå de ideella kvinnojourerna.

Vi måste nu se denna möjlighet från Göteborgs stads sida och vi kräver nu att staden möter upp satsningen med kommunala medel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar