måndag, september 09, 2013

Skapa framtidstro!

Under förmiddagen hade kommunstyrelsen ett extra sammanträde för att diskutera den
senaste tidens skottlossningar i Göteborg tillsammans med polisen, räddningstjänsten och berörda stadsdelar. Det var ett bra möte. Att det förekommer skottlossningar på öppen gata i Göteborg är fullständigt oacceptabelt. Det måste upphöra!

Polisen har givetvis ansvar för att lagföra de skyldiga men vi måste gemensamt se till att människor inte behöver vara oroliga för att gå ut. Det är bra att polisen finns i området för att svara på frågor, skapa lugn och för att ta emot vittnesuppgifter. Vi måste samarbeta mer – tillsammans med goda krafter - för att få stopp på droghandel, rekrytering till kriminella gäng och skapa framtidstro.

Tidiga insatser i skolan är viktigt.

Ungdomar som hamnar på glid i samhället har ofta andra problem. Erfarenheter pekar på att det syns tidigt att vissa barn riskerar att hamna i riskzonen. Många gånger märks det redan i förskolan. Det är signaler som måste tas på allvar. Det kan vara våld i hemmet, drogproblem, skolk, att man kommer efter i skolan. Barn och unga måste mötas av tydliga och tidiga insatser – men också reaktioner från samhället och vi måste tydliggöra föräldraansvaret. Det första brottet måste bli det sista. Därför måste samhället också hela tiden störa ”svansen” som rör sig bakom de gäng som nu är i konflikt med varandra.

Vårt viktigaste arbete är att skapa framtidstro. Det är genom bra skolor, trygga bostadsområden, en närvarande polis och bra vägar ut i arbetslivet som är avgörande.

I maj förra året presenterade Folkpartiet i Göteborg en rapport med en rad förslag om hur staden kan arbete för att möta upp unga i riskzon och minska kriminaliteten bland ungdomar. Läs rapporten.


I nyhetsflödet: GP, GT1, GT2, AB, SvD, SR, SVT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar