torsdag, september 12, 2013

Framtiden börjar i klassrummet

Elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att klara kunskapskraven i skolan. För att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten föreslår nu regeringen att elever ska få möjlighet till extra undervisning vid sidan av den ordinarie undervisningstiden.

I budgetpropositionen införs riktade statsbidrag dels för läxhjälp och dels för sommarskola och i viss mån undervisning på andra lov. Satsningarna riktar sig i första hand till elever i grundskolans årskurs 6–9 och då till de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven.
 
"Den grupp som har absolut störst risk för arbetslöshet och svårt att hitta fotfäste i samhället, det är ju dem som inte når målen i nian, och vi måste göra mer för att fler ska nå de målen", det säger utbildningsminister Jan Björklund i en intervju med Ekot i dag. 

Regeringen avser därför att tillsätta en utredning som ska utreda förutsättningarna för en obligatorisk sommarskola för de elever som inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program. För elever som även efter den obligatoriska sommarskolan inte har uppnått sådan behörighet ska utredningen utreda och ta fram förslag om förlängd skolplikt. Det är bra!

I nyhetsflödet: SvD, AB,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar