lördag, mars 08, 2014

Dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

Varje år mördas 17 kvinnor av en man i en nära relation och de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser.

I dag har Folkpartiet presenterat ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för hotade kvinnor i samband med partiets riksmöte i Örebro.

Vi vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Vi behöver också stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Folkpartiet vill att förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden.

Jag har tidigare föreslagit att Göteborg ska bli en av tre försökskommuner i Sverige med att införa omvänd kommunarrest. För att det ska bli möjligt måste lagen ändras vilket Folkpartiets förslag möjliggör. Målet är att alla ska kunna vara trygga i sitt hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar